PDA

Xem bản đầy đủ : Thông Báo Về Việc Backup Dữ Liệu Bách Gia TrangAd
04-06-17, 05:03 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BACKUP DỮ LIỆU CỦA BÁCH GIA TRANGĐể backup dữ liệu diễn đàn thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn về mặt dữ liệu cho Diễn đàn, Vũ xin thông báo diễn đàn sẽ backup dữ liệu ngày cuối cùng hàng tháng. Trong lúc Backup Dữ Liệu, Forum có thể đóng cửa để bảo trì hoặc chạy chậm hơn bình thường một chút. Mong các bạn thông cảm