PDA

Xem bản đầy đủ : Bbcode resize ảnh theo ý muốnAd
08-21-15, 06:13 PM
Vũ mới làm xong cái bbcode có thể chỉnh sửa ảnh (chiều rộng theo ý muốn).

Ví dụ mọi người có 2 tấm ảnh gốc như sau:

http://i.imgur.com/e9BXd3l.jpg

http://i.imgur.com/MoRM7aY.jpgBây giờ, chúng ta muốn thu nhỏ ảnh lại và làm cho chúng có chiều rộng bằng nhau, mọi người có thể dùng code sau:


http://i.imgur.com/MoRM7aY.jpg (2 ảnh sẽ có chiều rộng giống nhau)
http://i.imgur.com/MoRM7aY.jpg

http://i.imgur.com/e9BXd3l.jpg

liên băng
12-26-15, 07:46 AM
Thank bạn đã hướng dẫn, để mình ngồi mò chắc đến sáng mai koong xong