PDA

Xem bản đầy đủ : Fluttering Feelings Chương 11Ddil
08-08-15, 10:40 AM
Author: Samba
Trans: Angel, Vũ
Edit: Ddil
Chương 11


https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/ff_c11.jpg?w=682&h=252


https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e001.jpg?w=682&h=2224
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e002.jpg?w=682&h=1402
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e003.jpg?w=682&h=2007
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e004.jpg?w=682&h=1353
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e005.jpg?w=682&h=1443
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e006.jpg?w=682&h=1823
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e007.jpg?w=682&h=1433
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e008.jpg?w=682&h=1375
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e009.jpg?w=682&h=1064
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e010.jpg?w=682&h=1803
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e011.jpg?w=682&h=2564
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e012.jpg?w=682&h=1175
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e013.jpg?w=682&h=1755
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e014.jpg?w=682&h=1097
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e015.jpg?w=682&h=1312
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e016.jpg?w=682&h=951
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e017.jpg?w=682&h=1338
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e018.jpg?w=682&h=1254
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e019.jpg?w=682&h=1683
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e020.jpg?w=682&h=1368
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e021.jpg?w=682&h=1085
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e022.jpg?w=682&h=1424
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e023.jpg?w=682&h=2173
https://ddil.files.wordpress.com/2015/08/e024.jpg?w=682


VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Ad
08-09-15, 09:59 AM
Chap này hai bạn trẻ có hiểu lầm rồi :khongvui:

Ddil
08-16-15, 04:55 PM
Chap này hai bạn trẻ có hiểu lầm rồi :khongvui:

Còn hiểu lầm nhiều lắm :chodoi: