PDA

Xem bản đầy đủ : Bbcode Canh Giữa và Canh TráiAd
08-07-15, 04:45 PM
Mình mới thêm 2 bbcode cho forum bao gồm

Bbcode Canh Trái:


Nội dung cần canh, có thể là ảnh

Các bạn tuỳ chỉnh phần số liệu nhé, sẽ thành:

Nội dung cần canh, có thể là ảnh

Bbcode Canh Phải:


Nội dung cần canh, có thể là ảnh

Các bạn tuỳ chỉnh phần số liệu nhé, sẽ thành:

Nội dung cần canh, có thể là ảnh