PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng Dẫn Sử Dụng BBCode MarginAd
08-07-15, 04:01 PM
BBcode Margin của Bách Gia Trang sẽ giúp các bạn canh chỉnh độ rộng của văn bản nhé.

Mình ví dụ:


Tiêu, em luôn biết cũng luôn hiểu được, không có người, em cũng chẳng có gì cả, ở trong thời điểm đó, giây phút mà người bỏ đi, em mới hoàn toàn biết được thứ cảm giác đau đến xé lòng này, cái thứ cảm giác mất hết tất cả vô cùng đau đớn này.”

Sẽ Thành:

“Tiêu, em luôn biết cũng luôn hiểu được, không có người, em cũng chẳng có gì cả, ở trong thời điểm đó, giây phút mà người bỏ đi, em mới hoàn toàn biết được thứ cảm giác đau đến xé lòng này, cái thứ cảm giác mất hết tất cả vô cùng đau đớn này.”

queenrebel
01-15-17, 05:25 PM
Thử a, vì nhìn thấy hk có gì khác nhau. Tìm hiểu thêm thôi hihi