PDA

Xem bản đầy đủ : Fluttering Feelings Chương 6Ddil
07-16-15, 04:20 PM
Author: Samba
Trans: Vũ
Edit: Ddil
Chương 6

https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/ff_c6.jpg?w=682&h=252


https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t002.jpg?w=682&h=1115
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t003.jpg?w=682&h=1535
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t004.jpg?w=682&h=1358
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t005.jpg?w=682&h=1356
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t0061.jpg?w=682&h=1643
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t007.jpg?w=682&h=1918
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t008.jpg?w=682&h=1532
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t009.jpg?w=682&h=1663
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t010.jpg?w=682&h=1757
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t011.jpg?w=682&h=994
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t012.jpg?w=682&h=1272
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t013.jpg?w=682&h=1200
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t014.jpg?w=682&h=1933
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t015.jpg?w=682&h=1148
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t016.jpg?w=682&h=1999
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t017.jpg?w=682&h=2246
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t018.jpg?w=682&h=2455
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t019.jpg?w=682&h=2640
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t0201.jpg?w=682&h=1619
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t021.jpg?w=682&h=1445
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t022.jpg?w=682&h=1510
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t023.jpg?w=682&h=1249
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/t024.jpg?w=682&h=793VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Cái khúc hỏi chỗ ngồi, cảm thấy gái nhà thiệt yêu nghiệt =,=

Cám ơn Vũ đã tham gia vào dự án phim dài tập này <3

Ad
07-16-15, 04:32 PM
:gianxao: Thank Sa nha, Vũ cũng thích cái đoạn kéo ghế ngồi và cái đoạn trêu đùa nữa haha :tungtang: