PDA

Xem bản đầy đủ : Fluttering Feelings Chương 4Ddil
07-11-15, 04:11 PM
Author: Samba
Trans + Edit: Ddil
Chương 4

https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/ff_c4.jpg?w=682&h=252


https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0011.jpg?w=682&h=1203
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0021.jpg?w=682&h=2036
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0031.jpg?w=682&h=1647
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0041.jpg?w=682&h=1532
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0051.jpg?w=682&h=1417
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0061.jpg?w=682
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0071.jpg?w=682&h=2252
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0081.jpg?w=682
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0091.jpg?w=682&h=1973
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0102.jpg?w=682&h=1572
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0111.jpg?w=682&h=1340
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0121.jpg?w=682&h=1550
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0131.jpg?w=682&h=2012
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0141.jpg?w=682&h=1874
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0151.jpg?w=682&h=1850
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0161.jpg?w=682&h=2218
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0171.jpg?w=682&h=1763
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0181.jpg?w=682&h=1336
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0191.jpg?w=682&h=1628
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0201.jpg?w=682&h=1222
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0211.jpg?w=682&h=1997
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0222.jpg?w=682&h=1611
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0231.jpg?w=682&h=1769
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0242.jpg?w=682&h=1340
https://ddil.files.wordpress.com/2015/07/l0252.jpg?w=682
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.


Từ chương này là Seul-a đổi xưng hô, có 2 trang mình sửa xưng hô bị sót, mình sẽ sửa và cập nhật lại sau :lanloc:

Moon
08-03-15, 09:37 AM
truyện thật hay, seul-a thật dễ thương :chaymau:. Tks ad :longlanh: