PDA

Xem bản đầy đủ : Chung Tay Quảng Bá Forum Trên Wattpad và Wordpress (Có Cộng Ngân Lượng cho các tỷ muội)Wall
06-28-15, 11:53 AM
:tangqua:
Wattpad (https://www.wattpad.com/story/41942830-bhtt-edited-ho%C3%A0n-chi%E1%BB%81u-cao-t%C3%ADnh-c%C3%A1i-g%C3%AC-%C4%91%E1%BA%A9y-ng%C3%A3)

***
Thanks Wall, đã cộng ngân lượng

huyentrang210799
07-09-15, 03:13 PM
https://hoabathoi99.wordpress.com/2015/06/09/thanh-xuan-la-lam-ban-cung-dau-thuong/
:dangtam:

Đã cộng. Cám ơn :D

Cục Cưng Bảo Bối
07-13-15, 10:47 AM
Cho mình hỏi là, kg phải truyện mình edit, chỉ là truyện sưu tầm thì có được tính kg nếu có dòng chữ quảng bá?

Truyện quảng bá trên Watt có yêu cầu cần phải có trong 4rum kg?

Ad
07-13-15, 01:20 PM
Cho mình hỏi là, kg phải truyện mình edit, chỉ là truyện sưu tầm thì có được tính kg nếu có dòng chữ quảng bá?

Truyện quảng bá trên Watt có yêu cầu cần phải có trong 4rum kg?

:gianxao:Cám ơn Hina, watpadd đăng gì cũng được cộng hết ha miễn là có để chữ Bách Gia Trang là được í.

Truyện quảng bá không cần phải có trong forum

Cục Cưng Bảo Bối
07-13-15, 09:34 PM
:gianxao:Cám ơn Hina, watpadd đăng gì cũng được cộng hết ha miễn là có để chữ Bách Gia Trang là được í.

Truyện quảng bá không cần phải có trong forum


:))))))))) thế này + chắc đuối =))))))
Vì Watt của mình quá trời truyện, có tính cả link QT kg?
Nếu tính luôn chắc cũng hơn 200 bộ =)))))))

Chậc chậc, nếu mà nhờ thêm người quen nữa, cả ngàn bộ.. ?
=)))))))) + vào có khi giàu nhất 4rum luôn quá :chaymau::chaymau:

*Just kidding*

Cục Cưng Bảo Bối
08-09-15, 05:09 PM
Update link Wattpad, vì nhiều quá nên có gì sai sót thì nói mình biết nha :D :tangqua::tangqua::tangqua:


Link 1 (https://www.wattpad.com/story/46862357-gl-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng-edit-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-ph%E1%BA%A3n-di%E1%BB%87n-ti%E1%BA%BFn-c%C3%B4ng)

Link 2 (https://www.wattpad.com/story/45399631-gl-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-phi-t%E1%BB%AD-c%E1%BB%A7a-ho%C3%A0ng-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-c%C6%B0%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%A3)

Link 3 (https://www.wattpad.com/story/45397490-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-%C3%B4m-%C4%91%E1%BA%A7u-ng%E1%BB%93i-xu%E1%BB%91ng-di%E1%BB%87p-s%C3%A1p)

Link 4 (https://www.wattpad.com/story/46155540-gl-tu-ti%C3%AAn-edit-c%C3%A1i-gi%C3%A1-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BA%ADn-sai-n%E1%BB%AF-ch%E1%BB%A7-m%C3%A3n)

Link 5 (https://www.wattpad.com/story/29123867-gl-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-phu-nh%C3%A2n-t%E1%BA%A1i-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-minh-d%C3%A3-ho%C3%A0n)

Link 6 (https://www.wattpad.com/story/33323410-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-t%E1%BB%9B-y%C3%AAu-c%E1%BA%ADu-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-t%C3%A1n-c%C3%A2y-anh-%C4%91%C3%A0o)

Link 7 (https://www.wattpad.com/story/29046436-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-th%E1%BB%A5-v%C3%A0-th%E1%BB%A5-c%E1%BA%A7n-g%C3%AC-l%C3%A0m-kh%C3%B3-nhau)

Link 8 (https://www.wattpad.com/story/22226845-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-th%E1%BB%B1c-v%C4%83n-h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-edit-%C3%A2u-d%C6%B0%C6%A1ng-minh)

Link 9 (https://www.wattpad.com/story/33522074-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-ho%C3%A0ng-hoa-%E2%80%A2-t%E1%BB%A5c-tuy%E1%BB%87t-ca)

Link 10 (https://www.wattpad.com/story/22300934-gl-tu-ti%C3%AAn-edit-ta-v%E1%BB%91n-ph%C3%BAc-h%E1%BA%ADu-tuy%E1%BB%87t-ca)

Link 11 (https://www.wattpad.com/story/42005645-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-ng%E1%BB%8Dc-ph%C3%A1ch-tang-l%C3%BD)

Link 12 (https://www.wattpad.com/story/42004714-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-h%E1%BB%93-ti%C3%AAn-ti%C3%AAn-h%E1%BB%93-ph%C3%A1-qu%C3%A2n-tinh)

Link 13 (https://www.wattpad.com/story/33297487-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-%C3%A1p-%C4%91%C3%A1o-b%E1%BA%A3o-b%E1%BB%95n-%C4%91i%E1%BB%83u-ti%C3%AAn-phi)

Link 14 (https://www.wattpad.com/story/43341310-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-tang-thi-luy%E1%BA%BFn-%C3%A1i-nh%E1%BA%ADt-k%C3%BD-tr%C3%A0-d%E1%BB%AF)

Link 15 (https://www.wattpad.com/story/33525816-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-l%C3%B2ng-ta-bay-l%C3%AAn-v%C3%B4-nh%C3%A2n-l%C4%A9nh-th%E1%BB%A7)

Link 16 (https://www.wattpad.com/story/33492974-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-incest-edit-th%E1%BB%A7y-ti%C3%AAn-c%C3%B3-gai-minh-d%C3%A3)

Link 17 (https://www.wattpad.com/story/22340752-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-to%C3%A0n-chuy%E1%BB%83n-m%C3%B4n-minh-tranh)

Link 18 (https://www.wattpad.com/story/29046436-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-th%E1%BB%A5-v%C3%A0-th%E1%BB%A5-c%E1%BA%A7n-g%C3%AC-l%C3%A0m-kh%C3%B3-nhau)

Link 19 (https://www.wattpad.com/story/33153775-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-th%E1%BB%B1c-v%C4%83n-edit-truy%E1%BB%87n-k%E1%BB%83-trong-c%C3%A2u)

Link 20 (https://www.wattpad.com/story/40662655-gl-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng-edit-v%C6%B0%E1%BB%A3t-th%E1%BB%9Di-gian-truy-s%C3%A1t-ng%C6%B0%C6%A1i)

Link 21 (https://www.wattpad.com/story/41212256-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-ph%E1%BA%A3n-%E1%BB%A9ng-h%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-khang-l%C3%B4i)

Link 22 (https://www.wattpad.com/story/35433885-gl-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-hoa-m%C6%B0u-minh-d%C3%A3)

Link 23 (https://www.wattpad.com/story/45055211-gl-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-ho%C3%A0ng-h%E1%BA%ADu-t%E1%BA%A1i-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-minh-d%C3%A3)

Link 24 (https://www.wattpad.com/story/30804288-t%C3%B3m-t%E1%BA%AFt-n%E1%BB%99i-dung-bhtt)

Link 25 (https://www.wattpad.com/story/43244280-gl-tr%E1%BB%8Dng-sinh-edit-tr%E1%BB%8Dng-sinh-%C4%91%C3%A1i-tr%E1%BB%A9-khu%C3%AA-m%E1%BA%ADt)

Link 26 (https://www.wattpad.com/story/22298816-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-ban-m%C3%A3-tuy%E1%BA%BFn-d%E1%BB%8Bch-b%E1%BA%A1ch-th%E1%BB%A7)

Link 27 (https://www.wattpad.com/story/27607910-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng-edit-c%C3%A2u-d%E1%BA%ABn-s%C6%B0-t%E1%BB%B7-c%E1%BB%A7a-ta-b%E1%BA%A1ch-m%C3%AA)

Link 28 (https://www.wattpad.com/story/44045326-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-nhi%E1%BB%85u-s%C3%A0ng-l%E1%BB%99ng-thanh-mai-b%E1%BB%95n)

Link 29 (https://www.wattpad.com/story/22218959-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-d%C3%B2-h%C6%B0-l%C4%83ng-ii-qu%C3%A2n-sola)

Link 30 (https://www.wattpad.com/story/40552010-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-th%E1%BB%B1c-s%E1%BA%AFc-ninh-vi%E1%BB%85n)
----------------------

Đã cộng, cám ơn Hina.

Cục Cưng Bảo Bối
08-09-15, 07:39 PM
Thêm nhé :D

Link 1 (https://www.wattpad.com/story/34964849-edit-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-m%E1%BB%99ng-c%E1%BB%95-xuy%C3%AAn-kim-nh%E1%BA%A5t-l%E1%BB%99-ph%C6%B0%C6%A1ng)

Link 2 (https://www.wattpad.com/story/8987178-fiction-huy%E1%BB%81n-huy%E1%BB%85n-%C3%A2m-v%E1%BB%8Dng-nh%C3%A2n-gian)

Link 3 (https://www.wattpad.com/story/7313523-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn_-y%C3%AAu-l%E1%BA%A7m-_hina-dinh)

Link 4 (https://www.wattpad.com/story/7330231-v%C3%B2ng-tay-%E1%BA%A5m_hina-dinh)

Link 5 (https://www.wattpad.com/story/7330310-fiction-ti%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-ti%C3%AAn-kh%C3%BAc_hina-dinh)

Link 6 (https://www.wattpad.com/story/7618543-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-%C4%91%C3%AAm-th%E1%BA%A5t-t%E1%BB%8Bch-ph%E1%BA%A7n-1-v%C3%A0-2-_hina-dinh)

Link 7 (https://www.wattpad.com/story/8987178-fiction-huy%E1%BB%81n-huy%E1%BB%85n-%C3%A2m-v%E1%BB%8Dng-nh%C3%A2n-gian)

Link 8 (https://www.wattpad.com/story/7337738-fiction-y%C3%AAu-l%C3%A0-t%E1%BB%9Bi_hina-dinh-ch%C6%B0%C6%A1ng-5)

Link 9 (https://www.wattpad.com/story/7341508-b%C3%A1ch-h%E1%BB%A3p-ng%C3%B4-ho%C3%A0ng-v%E1%BA%A1n-tu%E1%BA%BF-chi-ch%C3%A2n-long-thi%C3%AAn)

Link 10 (https://www.wattpad.com/story/15436888-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-ma-k%E1%BA%BB-b%C3%ACnh-th%C6%B0%E1%BB%9Dng_-hina-dinh)

Link 11 (https://www.wattpad.com/story/30451342-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-kh%C3%B4ng-ph%E1%BB%A5-n%C4%83m-x%C6%B0a-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-nghi%C3%AAn-nhan)

Link 12 (https://www.wattpad.com/story/29335097-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-vi%E1%BB%87t-t%E1%BB%91-vi%E1%BB%87t-%C3%A1i-c%C3%A0ng-l%C3%A0m-c%C3%A0ng-y%C3%AAu)

Link 13 (https://www.wattpad.com/story/30598111-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-ho%C3%A0n-t%C3%A0n-y-nh%C6%B0-tuy%E1%BA%BFt-b%C3%ADch-y-nh%C6%B0-c%E1%BB%91)

Link 14 (https://www.wattpad.com/story/33325860-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-linh-d%E1%BB%8B-edit-%C4%91%C3%B4i-m%E1%BA%AFt-%C3%A2m-d%C6%B0%C6%A1ng-v%C3%A0-thi%C3%AAn)

Link 15 (https://www.wattpad.com/story/30451653-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-th%E1%BB%A5y-m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n-b%E1%BB%95n-%C4%91i%E1%BB%83u-ti%C3%AAn-phi-ho%C3%A0n)

Link 16 (https://www.wattpad.com/story/22156463-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-t%C3%A2m-b%E1%BA%A5t-thi%E1%BA%BFt-ph%C3%B2ng-tr%E1%BA%A1m-h%C3%A0n)

Link 17 (https://www.wattpad.com/story/38069257-huy%E1%BB%85n-l%E1%BB%AF-thi%C3%AAn-edit-d%C3%B2-h%C6%B0-l%C4%83ng-qu%C3%A2n-sola)

Link 18 (https://www.wattpad.com/story/40947070-phi%C3%AAn-ngo%E1%BA%A1i-d%C3%B2-h%C6%B0-l%C4%83ng-qu%C3%A2n-sola)

Link 19 (https://www.wattpad.com/story/43331730-gl-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-ti%E1%BB%83u-ng%E1%BB%91c-ch%C3%ADnh-truy%E1%BB%87n-ph%E1%BA%ADt-ti%E1%BA%BFu-ng%C3%A3)

Link 20 (https://www.wattpad.com/story/43653145-gl-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-nu%C3%B4i-v%E1%BB%A3-qua-%C4%91%C3%AAm-th%E1%BA%A5t-t%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%89-ng%E1%BA%A1n)

Link 21 (https://www.wattpad.com/story/23708355-%E3%80%90-h-%E3%80%91)

Link 22 (https://www.wattpad.com/story/27156800-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%E1%BA%A7n-bi%E1%BA%BFt-v%E1%BB%81-b%C3%A1ch-h%E1%BB%A3p-ti%E1%BB%83u-thuy%E1%BA%BFt)

Link 23 (https://www.wattpad.com/story/27536743-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-ho%C3%A1n-%C4%91%E1%BB%95i-%E1%BA%A3nh-h%E1%BA%ADu-qu%C3%A2n-sola)

Link 24 (https://www.wattpad.com/story/28516432-ho%C3%A0n-tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-b%C3%A1ch-h%E1%BB%A3p-edit)

Link 25 (https://www.wattpad.com/story/43653908-gl-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-nguy%E1%BB%87t-quang-t%E1%BA%A3-t%E1%BA%A3-kh%C3%A1n)

Link 26 (https://www.wattpad.com/story/24641269-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-tr%C3%B3i-bu%E1%BB%99c-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-b%C4%83ng-ng%C3%B4n)

Link 27 (https://www.wattpad.com/story/24730654-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-%C4%91%E1%BA%A1i-cung-minh-d%C3%A3)

Link 28 (https://www.wattpad.com/story/24758533-th%E1%BB%B1c-v%C4%83n-edit-ho%C3%A0n-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-gian-nan-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%AF-t%C3%A0i)

Link 29 (https://www.wattpad.com/story/24851489-edit-tuy%E1%BB%83n-t%E1%BA%ADp-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n)

Link 30 (https://www.wattpad.com/story/25140928-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-trong-%C4%91%C3%AAm-tuy%E1%BB%87t-ca-ho%C3%A0n)

Link 31 (https://www.wattpad.com/story/22157242-th%E1%BB%B1c-v%C4%83n-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-gian-nan-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%AF-t%C3%A0i-x%E1%BA%BF-c%C3%B9ng-n%E1%BB%AF)

Link 32 (https://www.wattpad.com/story/22174566-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-d%C3%B2-h%C6%B0-l%C4%83ng-qu%C3%A2n-sola)

Link 33 (https://www.wattpad.com/story/22174745-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-d%C3%B2-h%C6%B0-l%C4%83ng-i-qu%C3%A2n-sola)

Link 34 (https://www.wattpad.com/story/23433702-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-edit-h%E1%BA%B1ng-%C4%91%C3%AAm-sanh-ca-tr%E1%BB%AF-vi%E1%BB%85n)

Link 35 (https://www.wattpad.com/story/22159042-th%E1%BB%B1c-v%C4%83n-h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-t%C3%ADch-v%C5%A9-t%E1%BB%AD-ti%E1%BB%87n)