PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Tag UserAd
05-31-15, 08:22 AM
Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Tag User- Chức năng gửi tin nhắn báo khi có người quote bài: Khi có người quote bài của mình, sẽ có tin nhắn báo.- Chức năng đề cập đến người khác: @chimenchienxu16761 (http://www.bachgiatrang.com/member.php?u=1782), @Dee S (http://www.bachgiatrang.com/member.php?u=7), @gin.zombie69(pi xà) (http://www.bachgiatrang.com/member.php?u=1842), @Vũ Gia (http://www.bachgiatrang.com/member.php?u=2), @Esley (http://www.bachgiatrang.com/member.php?u=14), @S.Phoenix (http://www.bachgiatrang.com/member.php?u=47):