PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN TẠM NGƯNG 1. [Cổ đại][Trường thiên] Phất Huyền Thập Tam Khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
 2. [Xuyên không][Trường thiên] Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi - Hồ Ly Đại Quân
 3. [Cổ đại][Trung thiên] Bản Cung Giết Cửu Tộc Nhà Ngươi - Phượng Khi Vũ
 4. [Hiện đại][Trung thiên] Nguyệt Quang - Tả Tả Khán
 5. [Hiện đại][Trường thiên] Ban Mã Tuyến - Dịch Bạch Thủ
 6. [Hiện đại][Trung thiên] Lão Sư, Nhẹ Tay Một Chút - Trường Sí Bàng Đích Quy Quy
 7. [Hiện đại][Trung thiên] Tuyệt Đối Dụ Hoặc - Nam Mệnh Vũ
 8. [Xuyên không][Trường thiên] Trường sử Đại Nhân, Vất Vả Rồi! - Phong Đích Huyền Ca
 9. [Cổ đại][Trường thiên] Tân Nữ Phò Mã - Qwerty67
 10. [Hiện đại][Trường thiên] Đôi Mắt Âm Dương Và Thiên Sư Tiểu Thư - Lạc Tiểu Hạt
 11. [Hiện đại][Trung thiên] Góa Phụ Gian Nan Tình - Hà Phi Vân Yểm
 12. [Hiện đại][Trường thiên] Tình Yêu Chớm Tàn - Vô Nhân Lĩnh Thủ
 13. [Hiện đại][Trường thiên] Thủy Tinh Tù Lao Chi Khởi - Tam Thiên ML
 14. Tham Hư Lăng - Cổ Đại Thiên
 15. [Cổ đại][Trung thiên] Kiếp Hỏa Minh Dạ - Cửu La
 16. [Hiện đại][Trung thiên] Trúng Độc - Dây Cót Chanh
 17. [Hiện đại][Trường thiên] Chỉ Vì Người - Lăng Duệ
 18. [Cổ đại][Trung thiên] Tấn Tần Chi Hảo - Phong Tuỳ Nhứ Phiêu
 19. [Hiện đại][Liên tái] Lạc Hoa Liễu Thủy - Hổ Đầu Miêu Diện
 20. [Hiện đại][Trung thiên] Trong Giới Giải Trí, Không Hề Tồn Tại Bạch Liên Hoa - Lạc Khuynh
 21. [Xuyên không][Trường thiên] Ma Nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế
 22. [Hiện đại][Trường thiên] Thị! Lão Bà Đại Nhân - Chanh Ngữ Mặc
 23. [Xuyên không][Trường thiên] Nữ Đế Tà Hậu - Quân Ngôn Hoan
 24. [Hiện đại][Liên tái] Thanh Xuân Là Làm Bạn Cùng Đau Thương - Cựu Nhật Mộng
 25. [Cổ đại][Trường thiên] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
 26. [Hiện đại][Trường thiên] Đạo Diễn! Hôn Thêm Một Lần Nữa Đi! - Nhất Nguyệt Thanh Vu
 27. [Cổ đại][Trường thiên] Ngô Hoàng Vạn Tuế Chi Chân Long Thiên Nữ - Nam Mệnh Vũ
 28. [Cổ đại][Trung thiên] Hồ Luyến - Tuyệt Ca
 29. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Đế Trọng Sinh - Tùy Vân Lưu Thủy
 30. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ - Phong Vũ
 31. [Hiện đại][Trung thiên] Quái Vật - Yêu Tinh Trong Chai
 32. Danh sách truyện trong Truyện Tạm Ngưng [18/07/2018]
 33. [Cổ đại][Trường thiên] Hạ Giá (Gả Cho) - Lạc Khuynh
 34. [Hiện đại][Trung thiên] Hoa Nở Trong Mộng - Lam Tịch
 35. [Xuyên không][Trường thiên] Độc Phụ Khó Làm - Nhạc Chi Chi
 36. [Hiện đại][Đoản văn] Nàng Dùng Sinh Mệnh Hát Tôi Nghe Khúc Ca Vãn Tình Yêu Cuối Cùng - Thiên Đường Thụ
 37. [Hiện đại][Trung thiên] Thu Phục Lạnh Lùng Thụ Bằng N Loại Tư Thế - Ninh Viễn
 38. [Cổ đại][Trường thiên] Thiên Thì Liệp Diễm Ký - Ý Tưởng Bất Táo
 39. [Hiện đại][Trung thiên] Cách Giang Do Xướng Hậu Đình Hoa - Hiểu Bạo
 40. [Hiện đại][Trường thiên] Chị Họ Hung Dữ - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 41. [Hiện đại][Trường thiên] Lang Hoặc - Tam Đồ Nguyệt Đế
 42. [Hiện đại][Trường thiên] Tình Nhân Cuối Tuần Là Cấp Trên Của Ta - Đồng Tâm Nan Sửa Hồ Diệu Diệu
 43. [Hiện đại][Trường thiên] Luật Sư, Đừng Chạy! - Mộc Hãn
 44. [Cổ đại][Trường thiên] Tảng Ương Thác - Tảng Ương Thác
 45. [Hiện đại][Trường thiên] Mạc Đạo Vô Tâm (Hiện Đại Thiên) - Liễm Chu
 46. [Hiện đại][Đoản văn] Nếu Yêu Không Quên - Nam Mệnh Vũ
 47. [Cổ đại][Trường thiên] Sủng Tỳ Thành Hậu - Bạch Nương Tử
 48. [Hiện đại][Trường thiên] Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Trên Độ Cao 30,000 foot - Bằng Y Úy Ngã
 49. [Cổ đại][Trường thiên] Đường Gia Tam Tiểu Thư - Nhan Bạc Lương
 50. [Cổ đại][Trung thiên] Đế Nông - Nê Mộ Ngọc
 51. [Hiện đại][Trung thiên] Cô Ấy Là Luật Sư, Tôi Là Kiểm Sát Trưởng - Bạch Hàng
 52. [Hiện đại][Trường thiên] Nữ Nhân Bất Phôi - Minh Dã
 53. [Cổ đại][Trường thiên] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang Lý
 54. [Cổ đại][Trung thiên] Ái Phi, Thỉnh Bớt Giận - Lạc Duệ
 55. [Hiện đại][Trường thiên] Hạ Nhật Ngôn Ngôn - Túy Phong Lâm
 56. [Hiện đại][Trường thiên] Niên Niên Hữu Dư - Minh Dã
 57. [Hiện đại][Trung thiên] Mình Yêu Từ Bao Giờ - Kiều Biên Lạc Mộc
 58. [Cổ đại][Trường thiên] [Tu chân] Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Ngươi - Thời Vi Nguyệt Thượng
 59. [Hiện đại][Trường thiên] Sớm Muộn Gặp Được Người - Văn Việt
 60. [Xuyên không][Trường thiên] Xuyên Thành Nhị Tiểu Thư - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
 61. [Hiện đại][Đoản văn] Khúc Ca Bốn Mùa - Bán Sinh Oa Ngư
 62. [Hiện đại][Trung thiên] [Cổ xuyên Kim] Ngươi Xinh Đẹp Như Vậy - Huyền Tiên
 63. [Cổ đại][Trường thiên] Phượng Linh Kỷ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
 64. [Xuyên không][Trường thiên] Tiêu Sái Đại Lăng Di - Dã Nhân Bất Lưu Danh
 65. [Hiện đại][Trung thiên] Ôn Nhu Như Em Muốn - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 66. [Hiện đại][Trung thiên] Tàn Thế Tình Thương - Tuyệt Ca
 67. [Hiện đại][Trung thiên] Hàng Xóm Ngày Nào Cũng Đến Ăn Chực - Thính Nhứ
 68. [Cổ đại][Trường thiên] Tình Trường Kiếp Thượng Kết - Hiểu Bạo
 69. [Xuyên không][Trường thiên] Cứu Vớt Ác Độc Nữ Xứng - A Hắc Hắc Hắc
 70. [Hiện đại][Trường thiên] Trói Buộc Tình Yêu - Băng Ngôn
 71. [Hiện đại][Trung thiên] [Đồng nhân Harry Potter] Nick Darke - Trí Ngã Não Động Quân
 72. Orange Cream (gl)
 73. [Cổ đại][Trường thiên] Đông Tây Thác - Mộ Thành Tuyết
 74. [Xuyên không][Trường thiên] Thê Thiếp - Phúc Khí Ngận Đại
 75. [Cổ đại][Trường thiên] Giang Hồ - Tái Kiến Đông Lưu Thủy
 76. [Hiện đại][Trường thiên] Muốn Cút Thì Cút! - Xà Mục Sắt
 77. [Hiện đại][Trường thiên] Chuyện Trong Giới Giải Trí - Vĩnh Lam
 78. [Cổ đại][Trường thiên] Yêu Thụ - Phượng Khi Vũ
 79. [Hiện đại][Trường thiên] Ánh Sao Dưới Ngòi Bút Không Bằng Em - Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh
 80. [Cổ đại][Trung thiên] Sơn Dã Nhân Gia - Băng Xuyên Hồ Điệp
 81. [Xuyên không][Trường thiên] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ Quả
 82. [Hiện đại][Trung thiên] Người Yêu Tuyệt Nhất - Ngư Tiểu Quai Quai
 83. Báo Truyện tạm ngưng, Ngừng edit
 84. [Xuyên không][Trường thiên] Cứu Vớt Hắc Hóa Nữ Thần - Oai Bột Thiết Thụ
 85. [Hiện đại][Trung thiên] Cậu Dùng Sinh Mệnh Để Hát Cho Tôi Nghe Khúc Ca Tiếc Thương Tình Yêu Cuối Cùng
 86. [Hiện đại][Trung thiên] Băng Sơn Đại Trù Truy Thê Ký - Cát Tha Ngư
 87. [Hiện đại][Trung thiên] Tổng Tài A! Tài Xế A! - Nịnh Mông Kê Dực
 88. [Hiện đại][Trung thiên] Vò Đã Mẻ Lại Sứt - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 89. [Hiện đại][Trường thiên] Đầu Ngón Tay - Mộ Thành Tuyết
 90. [Hiện đại][Trường thiên] Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
 91. [Hiện đại][Liên tái] Quan Hệ Nguy Hiểm - Thi Nhân Đạt Đạt
 92. [Hiện đại][Liên tái] Tình Nhân Dưỡng Thành - Minh Dã
 93. [Hiện đại][Trường thiên] Thanh Mai Nhiễu Trúc Mã - Vi Hữu
 94. [Xuyên không][Trường thiên] Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm - Ti Mộ
 95. [Hiện đại][Trung thiên] Cầu Sinh Chi Lộ Dị Huyết Duyến - Hiểu Bạo
 96. [Xuyên không][Trường thiên] Bảo Hộ Em Suốt Đời - Mộng Vũ Thần Phong
 97. [Hiện đại][Trường thiên] Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp - Nãi Thanh Nãi Khí
 98. [Hiện đại][Trung thiên] Quỷ Mê Tâm Khiếu - Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt
 99. [Hiện đại][Trường thiên] Gần Ta Từng Chút Một - Tử Tử Sợ Lạnh
 100. [Cổ đại][Trung thiên] Trọng Sinh Chi Các Chủ Có Bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượng
 101. [Cổ đại][Trường thiên] Tẩu Tẩu - Tây Bối Chân Tử
 102. [Hiện đại][Trường thiên] Yêu Nữ Thủ Trưởng- Dương Đề Tiểu Dã Mã
 103. [Hiện đại][Trung thiên] Tiếng Ve Kêu Mùa Hạ - Bắc Minh Chí Quái
 104. [Hiện đại][Trường thiên] Bạn Học, Mời Ký Thay - Bổn Điểu Tiên Phi
 105. [Cổ đại][Trường thiên] Du Tử Hành - Đản Thất Sa
 106. [Hiện đại][Trường thiên] Làm Cho Tổng Tài Khóc Thút Thít Mà Không Cho Ai Biết Phương Pháp - Xà Mục Sắt
 107. [Xuyên không][Trường thiên] Đại Quận Chúa, Tiểu Quận Mã - Kiều Mộc Khê
 108. [Cổ đại][Trường thiên] Phất Tụ Hồng Trang - Nam Mệnh Vũ
 109. [Cổ đại][Trường thiên] Ngân Tỏa Kim Linh Ký - Hoàng Liên Khổ Hàn
 110. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Tướng Quân và Trưởng Công Chúa - Thỉnh Quân Mạc Tiếu
 111. [Hiện đại][Trường thiên] [Mạt thế] Mai Sát - Bát Thiên Tuế