PDA

Xem bản đầy đủ : CẢM NHẬN TRUYỆN  1. Phu Nhân Tại Thượng - Đồ Cửu Mị nhân vật xuất sắc của Minh Dã
  2. Viết cho Lăng Gia và Lộ Lộ (Kéo Mô Lạp Dạng - Lam Tịch)
  3. Cảm Nhận Về Kéo Mô Lạp Dạng (Lam Tịch)
  4. Giang Hoài Khê - Nhân vật hoàn hảo của hoàn hảo
  5. Cảm nhận về Đào Lý Bất Ngôn!
  6. ĐẠI CUNG - Cung Tuế Hàn nhân vật đa nhân cách- con ghẻ của Minh Dã?
  7. Nhật Ký Sau Khi Chết - Cực phẩm dang dở ....
  8. Cảm nhận truyện tự viết - Thiên Phá Tinh Không
  9. Cảm nhận về bộ Bà Sa