PDA

Xem bản đầy đủ : CẢM NHẬN TRUYỆN 1. Phu Nhân Tại Thượng - Đồ Cửu Mị nhân vật xuất sắc của Minh Dã
 2. Viết cho Lăng Gia và Lộ Lộ (Kéo Mô Lạp Dạng - Lam Tịch)
 3. Cảm Nhận Về Kéo Mô Lạp Dạng (Lam Tịch)
 4. Giang Hoài Khê - Nhân vật hoàn hảo của hoàn hảo
 5. Cảm nhận về Đào Lý Bất Ngôn!
 6. ĐẠI CUNG - Cung Tuế Hàn nhân vật đa nhân cách- con ghẻ của Minh Dã?
 7. Nhật Ký Sau Khi Chết - Cực phẩm dang dở ....
 8. Cảm nhận truyện tự viết - Thiên Phá Tinh Không
 9. Cảm nhận về bộ Bà Sa
 10. Cảm nhận của bộ ''Chẳng thà uống chén Mạnh Bà Thang''
 11. Cảm nhận ngắn về chương 47 truyện Hạc Minh Giang Hồ
 12. Lam Điền Nhật Noãn - Mạc Khinh Ly