PDA

Xem bản đầy đủ : KHU VỰC THIẾT KẾ  1. [DESIGN] Bìa giúp Editor
  2. [DESIGN] Banner cho Bách Gia Trang
  3. [TÀI NGUYÊN] Chia sẻ Font
  4. [TÀI NGUYÊN] Chia sẻ Tutorial của Photoshop
  5. Thiết kế vật phẩm cho Bách Gia Trang Shop
  6. [DESIGN]Bìa khu vực truyện Hoàn
  7. Nơi BGTers chia sẻ những trích dẫn hay trong BHTT
  8. Nhận design
  9. [DESIGN] Nhận Design Bìa Truyện (By Gaasu Noo)