PDA

Xem bản đầy đủ : LESBIAN FICTION 1. Huntress by Malinda Lo.
 2. Getting Back by Cindy Rizzo.
 3. Oranges Are Not the Only Fruit by Jeanette Winterson.
 4. Affinity by Sarah Waters.
 5. Fingersmith by Sarah Waters.
 6. Tipping the Velvet by Sarah Waters.
 7. The Night Watch by Sarah Waters.
 8. I Can't Think Straight by Shamim Sarif.
 9. Lesbian Sex 101: 101 Lesbian Lovemaking Positions by Jude Schell (18+)
 10. Ash by Malinda Lo.
 11. Adaptation by Malinda Lo. (Adaptation #1)
 12. Inheritance by Malinda Lo. (Adaptation #2)
 13. Natural Selection by Malinda Lo. (Adaptation #1.5)
 14. Ice by Lyn Gardner.
 15. Squid Hugs by Erik Schubach. (London Harmony #7)
 16. The Gravity Between Us by Kristen Zimmer.
 17. If You Could Be Mine by Sara Farizan.
 18. Time It Right by Siera Maley.
 19. The Traitor Baru Cormorant by Seth Dickinson.
 20. [H] mke.love for GL.exe
 21. Great by Sara Benincasa
 22. The Fortune Teller's Daughter by
 23. The K Code by Lorna Makinen
 24. Melting the Ice Queen by Mish Daniels
 25. Next Time by Robin Alexander
 26. The Dark Wife by Sarah Diemer
 27. Spark by Catherine Friend
 28. Có Một Người Tôi Yêu
 29. Nữ Nhân Của Thị Trưởng
 30. Nguyện Giả Thượng Câu
 31. Bảo Hộ Em Suốt Đời
 32. Ban Mã Tuyến
 33. Mạc Đạo Vô Tâm
 34. Phù Sinh Nhược Mộng
 35. Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê
 36. Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
 37. Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh
 38. Đô Thị Sắc - Bầu Trời Trong Trẻo
 39. Bách Hợp - Phò Mã 16 Tuổi
 40. Huyện Lệnh Rất Bận
 41. Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
 42. Hữu Ương Lưỡng Song
 43. Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
 44. Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
 45. Quỷ Y Sát
 46. Nhỏ Cùng Bàn! Em Yêu Chị
 47. Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi
 48. Vợ Của Ta Là Quận Chúa
 49. Trói Buộc Tình Yêu
 50. Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy
 51. Đối Tượng Là Nữ Lão Sư
 52. Bạn Gái Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm
 53. Tình Cuối Là Quan Hệ Cô Trò
 54. Chính Là Tiểu Bạch Kiểm