PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN ĐƯỢC SPOILEDTrang : [1] 2

 1. Tái Kiến Lan Lăng – Lưu Diên Trường Ngưng
 2. [Hiện đại] Bí thư tiểu nô đối kháng tổng tài đại nhân - Bạch nương tử [*]
 3. [Cổ đại] Chúc mừng tướng quân,công chúa cho mời(Chính văn+phiên ngoại)-Bách Lý Cô Cô [*]
 4. [Cổ đại] Trọng sinh chi thứ nữ - Shu [*]
 5. [Hiện đại] Xuyên qua chi ta là hồng hưng thập tam muội - Thâm Ái U Lan [*]
 6. [Hiện đại] Phượng hoàng hoa - Tuyệt Ca [*]
 7. [Hiện đại] Lưỡng cá lão mụ tam cá oa - Thiên Sinh Ngã Tài Tất Hữu Dụng
 8. [Đồng nhân Thanh xà, bạch xà] Kim Bát ký - Bạch Vũ Thạch [*]
 9. [Cổ đại] Cam tâm làm thụ - Bạch Nương Tử [*]
 10. [Hiện đại]Xinh đẹp thiên hậu luyến thượng ta 美艳天后恋上我 - Tiểu Bạch NO1 小白NO1
 11. 36 kế - Thời gian nồi khoai lang luộc.
 12. Trọng sinh chi biểu tiểu thư - Lạc Khuynh.
 13. [Cổ xuyên kim] Dụ quải tướng quân - Thập Nhị Cửu [*]
 14. [Cổ đại] Tuyệt đại song kiêu chi Thu Nguyệt Hoa Tinh - Phượng Ca Cầm Âm [*]
 15. [Huyễn huyễn] Âm dương nhãn hòa thiên sư tiểu thư - Lạc Tiểu Hạt [*]
 16. [Hiện Đại] Tâm thâm tự hải - Trúc tự thủy cát [*]
 17. Trong thôn có một cô nương - Nhạn Tề Thương Ngô [*]
 18. [Huyễn huyễn] Chủ nhân của ta ta tới sủng - Lý Bà Bà. [*]
 19. [Hiện đại] Ngã đích tư nhân sinh hoạt - Linh Điểm Để Đạt. [*]
 20. [Cổ đại] Đường Thi Tống Từ - Từ Tiểu Thất. [*]
 21. [Cổ đại] Công Chúa Tại Thượng, Phò Mã Tại Hạ – Tích Ngôn Tử [*]
 22. [Xuyên không] Luân Hồi – Hàm Thái Bao Tử
 23. [Hiện đại] 囧囧 hữu thần - Đạm Trà Thư. [*]
 24. Dương chi thủy · Khế Ước - Tiểu Hữu Nhân
 25. Ban Mã Tuyến - Dịch Bạch Thủ [*]
 26. [Cổ đại] Như thủy - Trữ xa
 27. [Cổ đại] Đương tiêu tương nữ tao ngộ trọng sinh nữ - Thanh khâu thiên dạ [*]
 28. [Hiện đại] Giày cao gót - Quân Ngôn Hoan [*]
 29. Quái Vật Nữ Vương - Tố Tây.
 30. Đế vương sủng - Nam Cung Phàm Thủy.
 31. [Hiện đại] Ngươi Còn Tới Nữa, Ta Sẽ Gọi Người Đến - Bạch Trì [*]
 32. Cấm chỉ bộc quang - Nhất Nguyệt Thanh Vu [*]
 33. [Hiện đai] Phong thủy tình duyên - Trời sinh ta tài tất hữu dụng [*]
 34. [Cổ đại - xuyên không] Cung loạn thanh ti - Trương Hiểu Thần [*]
 35. [Hiện đại] Hết sức xinh đẹp - Miêu Tổng Tài [*]
 36. [Cổ đại] Huyện lệnh rất bận! - Tể Dương Phi Vũ [*]
 37. [Xuyên không] Phò mã có chút tà - Phúc Khí Ngận Đại [*]
 38. [Xuyên không] Trọng sinh chi côi lệ nhân sinh - Lạc Vũ Phong [*]
 39. [Hiện đại] Mộng lý hoa khai - Lam Tịch.[*]
 40. Thực Sắc (GL Mỹ thực văn) - Ninh Viễn.
 41. [Trọng sinh] Trọng sinh chi phát đảo nữ thần - Mãn Thành Thời Quang [*]
 42. [Trọng sinh] Trọng sinh chi đáo kiến nguyên tứ niên - Kê Mao Lệnh Tiễn.[*]
 43. [Cổ đại] Bầu trời rớt xuống một hồng tú cầu - Khai Thiếu.
 44. [Cổ đại] 'Đứa ngốc' vương gia - Vật Hàn.[*]
 45. [Cổ đại] Tần tấn chi hảo - Phong tùy nhứ phiêu.[*]
 46. [Cổ đại] Yêu, tướng quân đại nhân - Hoặc hứa hữu nhất thiên [*]
 47. [Cổ đại] Mẫu hậu, theo ta đi - Hoặc hứa hữu nhất thiên [*]
 48. [Xuyên Không]Dị Vực Truyền Thuyết-Linh Thủy Ưu [*]
 49. [Hiện đại] Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản- Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình[*]
 50. [Hiện đại] Tổng tài lão bà, chờ ta một chút (Chính văn+Phiên ngoại) - Phá Quân Tinh [*]
 51. [Xuyên không] Mạt thế chi an nhiên hữu dạng - 7 đêm mất ngủ [*]
 52. [Xuyên không] Cổ đại nữ nhân thật đáng sợ! - Phong Vũ [*]
 53. [Hiện đại + Sinh tử văn] Nữ vương, bức hôn - Vô Dức Vô Năng [*]
 54. [Cổ đại] Tướng quân kế - Mộ Thành Tuyết [*]
 55. [Hiện đại] Tỷ tỷ - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên [*]
 56. [Đồng nhân Hỏa Ảnh] Hỏa ảnh Ninja chi thiên niên - Tam giai ma phương.
 57. [Huyễn huyễn] Bất như lai oản mạnh bà thang - Phong nguyệt bạc [*]
 58. Hoa khai hữu thệ lưỡng tâm tri - Hoa Môi.
 59. [Hiện đại] Cách cách lai liễu - Lạc Khuynh.
 60. [Hiện đại] Thanh minh thượng hà đồ - Lam_Tịch [*]
 61. [Hiện đại] Nàng dùng sinh mệnh hát cho ta một khúc vãn ca tình yêu cuối cùng - Thiên Đường Thụ [*]
 62. Dị thế nghiệt duyên - Tuyệt Ca [*]
 63. [Hiện đại] Bồi không nổi? Để lên chính mình - Vũ Nhược Hàn [*]
 64. [Hiện đại] Ái sanh nhật ký - Nghiễm Lăng Tán Nhi [*]
 65. [Cổ đại] Phi sắc khuynh thành - Hiểu Mộng Sương Thiên [*]
 66. [Hiện đại] Tiểu bĩ tử lại mỹ kí - Phế tài gia đích chiêu tài miêu [*]
 67. [Cổ đại] Nhập thác tân phòng giá đối nhân - Thiềm cung chiết quế nhạc du du [*]
 68. Nữ đế trọng sinh - Tùy Vân Lưu Thủy [*]
 69. [Cổ đại] Sát na phương hoa - Mộc Tùy Phong [*]
 70. [Hiện đại] Hai nàng công chúa đích ái tình - Nhược Thấm [*]
 71. [Huyết tộc] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu - Nhược Thấm [*]
 72. [Hiện đại] Bán hạ trí lập thu - Nhất Nguyệt Thanh Vu [*]
 73. [Trọng sinh] Trọng sinh chi hậu y nhiên ái nhĩ - harry là một hài chỉ [*]
 74. [Hiện đại] Chu sa nhiễm - Lưu Ly Tú [*]
 75. [Cổ xuyên kim] Dị thế khuynh tâm - Trương Hiểu Thần [*]
 76. [Hiện đại] Mỹ nữ thủ trưởng - Tái Kiến Đông Lưu Thủy [*]
 77. [Xuyên không] Xuyên thành mã lệ tô - Feliscatus [*]
 78. Ngã tổng tài bất khả năng thị nhân tra - Tiêu Y Y.
 79. [Xuyên không] Xuyên đáo băng phôi thế giới đích tác giả cơ - Mặc lăng hiên [*]
 80. [Hiện đại] Ta là ai của ngươi - Linh Điểm Để Đạt [*]
 81. [Hiện đại] Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến - Lam Mễ Xa [*]
 82. [Huyễn huyễn] Tỏa long đoạt tình - Thừa Ảnh Kiếm [*]
 83. [Đồng nhân Thần Điêu] Chấp nhất vu ngươi - Bát Bách Độ [*]
 84. Mặc hồn - Mạch Hân.
 85. [Cổ đại] Thiên niên tu (trọn 2 bộ) - Giản [*]
 86. [Cổ đại] Sủng phi - Sở Tắc [*]
 87. [Hiện đại] Ngọn đèn lại lượng, cũng ôm lấy ngươi - Cô Hoa Phiến Diệp.
 88. [Hiện đại] Mê điệp chiến (Mê điệp tình nhân chiến) - Cầm Tiêu Trúc Huyễn [*]
 89. Nửa cuộc đời tiêu dao - Huyền Tiên
 90. [Võng du] Võng du chi công lược mỹ nữ tổng tài - Phong Tuyết Nhược Vũ [*]
 91. [Xuyên không] Phất tụ hồng trang - Nam Mệnh Vũ [*]
 92. [Hiện đại] Ái thượng bác sĩ tâm lí của ta - Ngọc Mộc Chi [*]
 93. [Xuyên không] Nữ tôn chi bỉ ngạn tình thương - Lam Trúc Thiên.
 94. [Hiện đại] Diệp tùy vũ an - Trúc Tự Thủy Cát [*]
 95. [Trọng sinh] Trọng sinh chi mạo bài thế tử chân phụ mã - Phù Hiên Vân Vọng [*]
 96. [Hiện đại] Lão công của ta, là nữ nhi của ta - Nhất Nhất Đích Giai [*]
 97. [Hiện đại] Cưới vợ đưa "Bánh bao" - Tiểu Lân Gia [*]
 98. [Hiện đại] Ba ba 17 tuổi - Cửu Thập Thất Lang [*]
 99. [Hiện đại] Vô cùng nhuần nhuyễn - Tiểu Liễu Tử [*]
 100. [Mạt thế] Mạt thế trọng sinh chi dưỡng thi - Mã Phong Oa [*]
 101. [Hiện đại] Sư nãi đích gian nan ái tình - Hà Phi Vân Yểm [*]
 102. [Hiện đại] Thùy thị thùy đích na cá thùy - Thái Hữu Nhiễm [*]
 103. [Hiện đại] Thôi xán thì quang - Phù Noãn [*]
 104. Nhất định là ta xuyên qua phương thức sai - Trinh Thiên.
 105. [Xuyên không - NP] Giả Phò Mã
 106. [Xuyên không] Tảng ương thác - Tảng Ương Thác [*]
 107. [Mạt thế] Mạt thế chi bị nữ vương quyển dưỡng đích muội chỉ - Kiều Biên Lạc Mộc [*]
 108. [Huyễn huyễn] Phỉ Diệp - Nhất khiêu khiêu đáo sơn ngoại sơn [*]
 109. [Cổ đại] Phác đảo hoàng tỷ - Hi Khiết [*]
 110. [Hiện đại] Chờ ngươi yêu ta - Thụ Đại Đại [*]
 111. [Hiện đại] Bá vương tổng tài quá ngạo kiều - Bạch Nương Tử [*]
 112. Nữ đế nữ hậu - shmily thần.
 113. [Hiện đại] Như vậy ái ngươi cũng vẫn như cũ - Trương Linh Tây [*]
 114. [Hiện đại] Đánh bại tình địch đích diệu pháp - Tây Lan Thị. (Diệu Pháp hệ liệt - Bộ 1) [*]
 115. [Hiện đại] Ngốc manh truy thê ký - Dưa Chua Canh Cá [*]
 116. [Cổ đại] Kỷ độ xuân phong noãn - Kiều Mộc Khê [*]
 117. [Hiện đại] Nữ vương X Nữ vương - Trinh Thiên [*]
 118. [Xuyên không] Nữ vương, ta là nô lệ của ngươi - Nam Cung Dạ Ly [*]
 119. [Hiện đại] Tiêu khiển quyển về điểm này phá sự - Vĩnh Lam [*]
 120. [Hiện đại] Luân khuếch - Nam Mệnh Vũ [*]
 121. [Hiện đại] Hoa hồng phối Bách hợp - Nhật Mộ Đông Phong [*]
 122. [Huyết tộc] Bá đạo nữ vương cầu buông tha - Nam Cung Phàm Thủy.
 123. [Hiện đại] Chờ ngươi nói yêu ta mặt than vương VS nóng nảy dao - Trữ Hoàng [*]
 124. [Cổ đại] Chất tử Phò mã·Tục - Thập Nhị Cửu [*]
 125. [Hiện đại] Tiểu thư, xin lỗi - Tá Nguyệt [*]
 126. [Hiện đại] Tình nhân cuối tuần lại là cấp trên của ta - Đồng Tâm Nan Sử Hồ Diệu Diệu [*]
 127. [Xuyên Không] Thượng Quan Chiêu Dung truyện - Mộc Tùy Phong [*]
 128. [Cổ đại] Tước linh mộng vũ - Bút mặc đạo bất tẫn tình thâm [*]
 129. [Hiện đại] Cái này sát thủ quá ôn nhu - Lam Mễ Xa [*]
 130. [Cổ đại] Hỉ tương cố - Mộ Thành Tuyết [*]
 131. [Trọng sinh] Trọng sinh chi tương ái tương sát - Hiểu Bạo [*]
 132. [Mặc thưi] Cũng không dám ngược nữ chủ nữa - Mãn thành thời quang [*]
 133. [Trọng sinh] Trọng sinh chi cứu thục - Lạc Lạc Thu Thủy [*]
 134. [Hiện đại] Khi 'Con nhà người ta' đến gõ cửa - Hoa Giang Lãnh [*]
 135. Trọng lai nhất sinh - Mãn Thành Thời Quang.
 136. Tróc yêu không thành lại bị áp - Nãi Thanh Nãi Khí.
 137. [Cổ đại] Yêu nữ Ly Tang - Tiểu Liễu Tử [*]
 138. [Hiện đại] Trò đùa lớn dần - Trúc Tự Thủy Cát [*]
 139. Vô niệm - Liễu Toái Dạ.
 140. [Cổ đại] Em dâu, xin ngừng tay - Liễu Toái Dạ [*]
 141. [Xuyên không] Nữ thần đích chuyên chúc luyện dược sư - Hải Thanh Hà Yến.
 142. Mộ Tình - Bạch Vũ Thạch.
 143. [Hiện đại] Ái thượng nữ lão sư (Đại ái vô giới) - Lăng Duệ [*]
 144. [Hiện đại] Điên cuồng lão sư - Lăng Duệ [*]
 145. [Hiện đại - Sư Sinh] Trầm phù ly hợp - Hữu Hi [*]
 146. [Hiện đại] Thầm mến - Chờ nàng yêu ta [*]
 147. Công chúa ái nữ dong 1 + 2 - Bổn Điểu Tiên Phi.
 148. [Mặc Thư] Nhận sai nữ chủ đích đại giới - Mãn Thành Thời Quang [*]
 149. [Hiện đại] Kiếm tiền dưỡng tiểu 'thụ' - Nha Sát Huyền Thượng [*]
 150. [Hiện đại] Kiến ky - Mộ Thành Tuyết [*]
 151. [Hiện đại] Suất T ngươi đừng chạy! - Ngốc Đầu Ưng [*]
 152. Khoa cấp cứu - Đẩu M.
 153. [Hệ thống] Làm hảo nữ phối - Tiên Tiểu Quả [*]
 154. Đường quanh co - Tứ Phi [*]
 155. Ngày 14 tháng 3 - Đẩu M [*]
 156. Thủ trưởng của ta là một kỳ ba - Đẩu M [*]
 157. Như thị (Như thế)- Lưu Diên Trường Ngưng [*]
 158. Tuyệt đại song kiêu chi băng diệc hữu tình - Phong sinh liên y.
 159. Chúng ta hợp lại đi! - Do Ngô Hàn [*]
 160. Nữ chủ, cầu buông tha ! - Phá Quân Tinh [*]
 161. Nữ hoàng làm khó - 29 giây [*]
 162. Lạc Dương nữ nhi hành - Thâu Thiên [*]
 163. Tâm bất thiết phòng - Trạm Hàn [*]
 164. Nhất thế khuynh thành chi viêm đô phong vân - Khinh Niên [*]
 165. Thâm miên chi vọng - Duật Khiêm [*]
 166. Nghiệt trái nhục thường - Ý Tưởng Bất Đáo [*]
 167. Mạch thượng mạc hạ - Hiên Thiểu.
 168. Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! - Hàn Thất Tửu [*]
 169. Mỹ nhân tâm động - Thạch Kiên.
 170. Bị nghịch đẩy, đối phương còn muốn ăn hoàn không nhận trướng! ? - Cầm mõ gõ hòa thượng [*]
 171. [Xuyên không] Tù tâm - Vô Nhân Lĩnh Thủ [*]
 172. Thệ ái thiên quốc - Trung Thu.
 173. Âm dương luật sư - 5 Duyệt [*]
 174. [Đồng nhân Thiếu niên âm dương sư] Thiên tứ tình duyên | Trời ban tình duyên - Kỳ Tử Văn.
 175. Tổng tài a! Tài xế a! - Nịnh Mông Kê Dực.
 176. Lão công nói nàng không thương ta - Đồ Sinh Sinh.
 177. Dịch dữ thì an - Vô Hà Ca.
 178. [Chú ý] Giới thiệu và cách hoạt động của TRUYỆN ĐƯỢC SPOILED.
 179. Quả phụ trước cửa - Thụ Tính Đại Phát.
 180. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bài Spoil | Ngân Lượng: 100 - 500
 181. Thanh lâu xuân thượng xuân | Hoan sát - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc.
 182. [Đồng nhân Bạch Xà] Thử sinh bất hối - Ma Thần Tà.
 183. Trọng sinh chi yêu cần nói ra - Tích Trần.
 184. [Đồng nhân Ỷ thiên đồ long ký] Ỷ thiên oai truyện chi họa ý - Linh Phù Tố Thủ.
 185. Tiếng ve kêu mùa hè - Bắc Minh Chí Quái.
 186. Đô thị kỳ tình truyện - Mã Vi Lộc.
 187. Ngươi là nữ vương, ta là đặc công - Bằng Y Úy Ngã.
 188. [Đồng nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ] Ta không phải người trong giang hồ - Nghên Lai Liễu.
 189. Trọng sinh chi Bạch nhãn lang - Bổn Điểu Tiên Phi.
 190. [Đồng nhân Bích Huyết Kiếm] Bích huyết kỳ duyên kiếm - Thập Lý Bình Hồ.
 191. Tình nhân đích tự ngã tu dưỡng - Hiểu Bạo.
 192. Lĩnh dưỡng quan hệ - Vân Võng Nhiên.
 193. Bạn gái nhà ta rất có tiền - Huân Thành.
 194. Trọng sinh chi Tổng tài báo thù ký - Thỉnh Gọi Ta Điệu Thấp Quân.
 195. Lãnh tình Phò mã - Khổ Trúc.
 196. Cảnh hoa cùng Lưu manh - Thần Bà.
 197. Đệ nhất xấu xí nữ cư nhiên là lão bà ta - Hắc Đào Tiểu Nhị | Bích Tiểu Nhị.
 198. Thái thập tam điểm hân đồng - Long Tiểu Vân.
 199. [ Hệ thống ] di nương tiến công chiếm đóng kế hoạch - Thập điểm hoa khai.
 200. Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn.
 201. Thanh vũ - Cửu Thập Thất Lang.
 202. Có chuyện muốn nói cho ngươi - Ninh Viễn.
 203. [Đồng nhân Maleficent] Thứ thương - Hàn Thuật.
 204. Nhà có vong thê - Vân Võng Nhiên.
 205. Vợ yêu của ác ma tổng tài - Mạch Thượng Hoa Angel.
 206. Linh ấn quỷ đàm - Tàn Hồng.
 207. Nghiệp chướng a - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu.
 208. Sơn dã nhân gia - Băng Xuyên Hồ Điệp.
 209. [Đồng nhân Đông Phương Bất Bại] Đông Phương Nghê Thường khúc - Diệp Mộ Thất.
 210. Tuyết lang dao - Thư Tự Thanh.
 211. Đồ nhi ăn nhiều lắm - Đồng Sư.
 212. Hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng - Yêu Có Xa Lắm Không.
 213. Thiên Kiêu - Thập Điểm Hoa Khai.
 214. Trọng sinh chi đế quốc sủng phi - Tiêu Y Y.
 215. Đánh bại Tiểu Tam chính xác phương thức - Vạn Lời Không Đáng Một Đồng Tiền.
 216. Ngũ hành thiếu ngươi - Y Thanh Nhược.
 217. Ta biết rõ bí mật của ngươi - Một cái Annie.
 218. Xuyên qua chi bán banh bao nuôi tức phụ nhi - Niếp Phong.
 219. Nhữ vì giáo chủ, ta không phải thịt cá L - Thuận Mao Lư.
 220. Thập lý hồng trang - Lưu Ly Tú.
 221. Trường ly - Lang Sơn Ngọc.
 222. Vương gia, đi thong thả - Dịch Lâm An.
 223. Trọng sinh chi quốc dân nữ thần - Thanh Lâu.
 224. Trong cung có quỷ - Kê Yêu.
 225. [Mỹ thực] Trở lại quá khứ chỉ vì ngươi - Nguyệt Bán Thời.
 226. Nhược oánh hoa khai - Lạc Trầm Khuynh Thành.
 227. Thủ trưởng đại nhân thủ hạ lưu tình - Ngốc Không Ngoan.
 228. Thủy tiên có gai - Minh Dã.
 229. Nhược ấn khanh tâm - Bằng Y Úy Ngã.
 230. Tiền tài quan hệ - Đẩu M.
 231. Ta không muốn bị nữ chủ pháo hôi! - Cộng Ẩm Phù.
 232. Ái thượng miêu mễ như nhau ngươi - Ngọc Hàn Vũ.
 233. Bắc thần truyện - Bạo Quân · Tỷ.
 234. Ngươi cùng ta hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh - Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh.
 235. Hai đại soái T xuyên qua chi khôi hài - Vô Sự Tựu Vô Sự.
 236. [Đồng nhân Hoa Thiên Cốt] Nguyệt Lạc Hoa - Nước Chanh Cảm Tạ.
 237. Ngô hoàng, vạn tuế - Thổ Đậu Nhĩ Cá Ngưu Nhục.
 238. Bá đạo nữ chủ ái thượng ta - Phác Đảo Tiểu Công.
 239. [ Mau mặc ] Nữ chủ nàng tổng tại loan - Ất Thuần.
 240. Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ.
 241. Điều kiện tốt nhất tình lữ - Ngư Tiểu Quai Quai.
 242. Nữ thần ngươi mù sao - Fox Hồ Dương.
 243. Diễn viên chăn nuôi sủng vật sổ tay - Luyện Yêu Hồ.
 244. Ngộ kiến · Lệ giang - Tái Kiến Đông Lưu Thủy.
 245. Xuyên qua chi ta là Lý Trì - Lục Ương.
 246. Công chúa, ta sai rồi - Tiểu Tĩnh Tử.
 247. Sử thượng đệ nhất thụ - Ninh Viễn.
 248. Niệm la bá - Long Tiểu Vân.
 249. Tổng hữu thần tiên cùng bản yêu cướp tai họa thiên hạ - Cách Kiếm Hoàn Hoa.
 250. Bẩy rập - Ngữ Tiếu Vô Ngân.