PDA

Xem bản đầy đủ : HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VIP MEM  1. Hướng Dẫn Đăng Ký VIP mem để đọc truyện không bị ẩn (Bằng Thẻ Cào hoặc Chuyển Khoản)
  2. Báo Cáo Tình Hình Thanh Toán Host và Các Dịch Vụ Cho Nhà Cung Cấp
  3. Danh Sách Các Bạn Đã Ủng Hộ Tài Chính Nhưng Không Tìm Ra Nick
  4. Tình hình thanh toán host tháng 04/2019 của Bách Gia Trang.
  5. Chức năng Set VIP member mới của diễn đàn