PDA

Xem bản đầy đủ : HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VIP MEM VÀ ĐẶT EBOOK  1. Hướng Dẫn Đăng Ký VIP mem để đọc truyện không bị ẩn (Bằng Thẻ Cào hoặc Chuyển Khoản)
  2. Báo Cáo Tình Hình Thanh Toán Host và Các Dịch Vụ Cho Nhà Cung Cấp
  3. Danh Sách Các Bạn Đã Ủng Hộ Tài Chính Nhưng Không Tìm Ra Nick
  4. Tình hình thanh toán host tháng 04/2021 của Bách Gia Trang.
  5. Chức năng Set VIP member mới của diễn đàn
  6. Giải Đáp Các Thắc Mắc Về Quyền Lợi Của VIP Mem
  7. Đăng Kí/Gia Hạn VIP Mem Để Gây Quỹ Host Bách Gia Trang Trong Tháng 12/2020 Và 01/2021 (Được Gấp Đôi Quyền Lợi)
  8. Thông Báo: Cách Truy Cập Box Bách Gia Thư Thành