PDA

Xem bản đầy đủ : HỢP TÁC EDIT  1. [cùng quân duyên] tìm người edit tiếp từ chương 36
  2. [Tuyển Beta] Chủ nhà ơi, cúp nước rồi!
  3. [EDITOR/BETA] Hàng xóm ngày nào cũng đến ăn chực
  4. [Tuyển Edit] Ta cùng nữ thần yêu qua mạng
  5. [Tuyển editor] Tiểu Miêu Đại Cẩu
  6. Tuyển editor hợp tác edit "Ngự Tỷ Hành Động"
  7. Tuyển Editor cho truyện "Đồng Học Không Làm Yêu"
  8. [Tuyển cộng tác viên edit truyện tranh] Người Con Gái Tôi Hằng Ao Ước - Biên tập: CLEVERCOOL
  9. Tìm beta truyện BH Hợp cửu bất phân - Ngư Sương ạ