PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TẠI BGT 1. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Không Ngốc Không Hạnh Phúc – Tuyệt Ca (Hoàn)
 2. Kéo Mô Lạp Dạng - Lam Tịch (Hoàn)
 3. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Trọng Sinh Chi Phác Đảo Nữ Thần - Bành Trạch (Hoàn Chính Văn + Phiên ngoại)
 4. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt (Hoàn)
 5. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Hồng Bài Thái Giám Tục - Nam Mệnh Vũ (Hoàn)
 6. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Lam Điền Nhật Noãn - Mạc Khinh Ly (Hoàn) - Đang beta lại
 7. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] [Hoàn]Trong thôn có một cô nương - Nhạn Tề Thương Ngô (160 chương + 5 phiên ngoại)
 8. Manh Sủng - Tuyệt Ca
 9. Khoa Cấp Cứu - Đẩu M
 10. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất! (Hoàn)
 11. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Tình Nhân Dưỡng Thành - Minh Dã (Hoàn)
 12. Quy Tắc Ngầm - Diệp Sáp (Hoàn)
 13. 《P.S 143,7》 - Struggledog (Hoàn)
 14. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu! - Diệp Sáp (Hoàn Chính Văn)
 15. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Điện Hạ, Ngài Đừng Nháo!- Đạm Đài Kinh Tang (Hoàn Chính Văn)
 16. P.S 143,7 Phần 2 (Hoàn)
 17. Báo cáo sinh tồn của tiểu thiếp phủ tướng quân
 18. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Đối Tượng Ám Sát Là Hồ Ly - Phong Nguyệt Bạc (Hoàn)
 19. Ân Ái Show Ngập Mặt - Diệp Sáp
 20. Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng Sư
 21. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Nữ Vương Bức Hôn - Vô Đức Vô Năng (Hoàn)
 22. Donate (Quyên góp) cho Bách Gia Trang để duy trì BGT và BGT's Team
 23. Gió nổi lên rồi - Thuỷ Vũ
 24. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Bẻ Cong Ảnh Hậu Hằng Ngày - Mị Cốt (Hoàn Phiên Ngoại) - Đang beta lại
 25. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Không Buông Được Nàng - Tạo Ngôn (Hoàn)
 26. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Em Dâu, Xin Dừng Tay - Liễu Toái Dạ (Hoàn)
 27. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Sau khi tỉnh dậy, liền có con - Tư Kính Cừ - Hoàn Chính Văn
 28. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Ta Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên
 29. Ân Sủng Của Tạo Hoá - Ninh Viễn (Hoàn Phiên Ngoại)
 30. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Đại Quận Chúa, Tiểu Quận Mã - Kiều Mộc Khê (Hoàn)
 31. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Vợ Tôi Ngày Nào Cũng Phải Giả Nghèo - Kiến Kình Lạc (Hoàn)
 32. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ Đằng (Hoàn)
 33. [Hiện đại][Trường thiên] Trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung - Kiến Kình Lạc (Hoàn Phiên Ngoại)
 34. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Làm Tình Nhân Của Bạn Gái Cũ - Ân Hanh (18+) - Hoàn
 35. Danh Sách Các Bộ Truyện Đã Được BGT's Team Edit
 36. [Hiện đại][Trường thiên] Xin Chào, Tổng Tài - Cửu Thiên Thắng (Hoàn)
 37. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Tướng Quân và Tiểu Phúc Thê (Hoàn Phiên Ngoại)
 38. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] [H+]Tướng Quân Khuynh Thành - Như Ý (Hoàn)
 39. [Hiện đại][Trung thiên] [18+] Mối quan hệ không đơn giản - Phạn Phạn (Hoàn)
 40. [Cổ đại][Đoản văn] Cô thành - Tam Nguyệt Đồ Đằng (Hoàn)
 41. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Minh Tựa Tiễn - Edit bởi BGT's Team (Hoàn)
 42. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Kẹo Ngọt Không Sâu Răng (Hoàn)
 43. [Hiện đại][Trung thiên] Phượng hoàng mắc nạn hoá thân thành KOL (Hoàn)
 44. [Hiện đại][Trường thiên] [18+]Tự Kiềm Chế - Tửu Nhất Bôi (Hoàn)
 45. [Hiện đại][Trường thiên] Tình Nguyện Mắc Câu (Hoàn)
 46. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] [18+]Khanh Duyệt Quân Tâm - Hoàn
 47. [Hiện đại][Trường thiên] Nơi Lửa Đèn Tàn - Cúc Ẩm (Hoàn Phiên Ngoại)
 48. [Hiện đại][Trường thiên] (H++)Đối Thủ Một Mất Một Còn Còn Có Chút Ngọt - Hoàn
 49. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] (H+)Người Có Dị Năng - LWC (Hoàn Phiên Ngoại)
 50. [Hiện đại][Trường thiên] [28+] Bảy năm trên hoang đảo - Lộc Triều (Hoàn)
 51. [Hiện đại][Trường thiên] (H+)Hẹn Nhầm Sếp Thì Phải Làm Sao - Hoàn Phiên Ngoại
 52. [Cổ đại][Trường thiên] (H+)Hồ Yêu - Hoàn
 53. [Cổ đại][Trường thiên] (H+) Ngày Bình Minh Rực Sáng - Hoàn Phiên Ngoại
 54. [Hiện đại][Trường thiên] (H+)Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Hoàn
 55. [Cổ đại][Trường thiên] Du Viên Kinh Mộng
 56. [Cổ đại][Trường thiên] (H++) Họa Mày Ngài Cho Nàng - Hoàn
 57. [Hiện đại][Trường thiên] Nhân Duyên Sai Đúng - LWC
 58. [Hiện đại][Trung thiên] Minh hôn không phải tôi chứ - Cửu Mộc
 59. [Hiện đại][Trường thiên] Bạn Gái Tôi Thật Là Mít Ướt - Cửu Mộc
 60. [Hiện đại][Trung thiên] Thực Tủy Tri Vị - Quất Cơ Thương
 61. [Hiện đại][Trường thiên] [18+] Hôm nay có thể "ăn" em chứ?
 62. [Hiện đại][Trung thiên] [18+] Giai đoạn cách ly