PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TẠI BGT 1. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Không Ngốc Không Hạnh Phúc – Tuyệt Ca (Hoàn)
 2. Kéo Mô Lạp Dạng - Lam Tịch (Hoàn)
 3. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Trọng Sinh Chi Phác Đảo Nữ Thần - Bành Trạch (Hoàn Chính Văn + Phiên ngoại)
 4. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt (Hoàn)
 5. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Hồng Bài Thái Giám Tục - Nam Mệnh Vũ (Hoàn)
 6. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] [Hoàn]Trong thôn có một cô nương - Nhạn Tề Thương Ngô (160 chương + 5 phiên ngoại)
 7. Manh Sủng - Tuyệt Ca
 8. Khoa Cấp Cứu - Đẩu M
 9. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất! (Hoàn)
 10. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Tình Nhân Dưỡng Thành - Minh Dã (Hoàn Chính Văn)
 11. Quy Tắc Ngầm - Diệp Sáp (Hoàn)
 12. 《P.S 143,7》 - Struggledog (Hoàn)
 13. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu! - Diệp Sáp (Hoàn Chính Văn)
 14. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Điện Hạ, Ngài Đừng Nháo!- Đạm Đài Kinh Tang (Hoàn Chính Văn)
 15. P.S 143,7 Phần 2 (Hoàn)
 16. Báo cáo sinh tồn của tiểu thiếp phủ tướng quân
 17. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Đối Tượng Ám Sát Là Hồ Ly - Phong Nguyệt Bạc (Hoàn)
 18. Ân Ái Show Ngập Mặt - Diệp Sáp
 19. Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng Sư
 20. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Nữ Vương Bức Hôn - Vô Đức Vô Năng (Hoàn)
 21. Donate (Quyên góp) cho Bách Gia Trang để duy trì BGT và BGT's Team
 22. Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn - Editor: LacUyenTayTinh - Beta Xưng Hô: Gia Cat
 23. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Bẻ Cong Ảnh Hậu Hằng Ngày - Mị Cốt (Hoàn Phiên Ngoại) - Đang beta lại
 24. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Không Buông Được Nàng - Tạo Ngôn (Hoàn Phiên Ngoại)
 25. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Em Dâu, Xin Dừng Tay - Liễu Toái Dạ - Hoàn Phiên Ngoại
 26. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Sau khi tỉnh dậy, liền có con - Tư Kính Cừ
 27. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Ta Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy Ngã
 28. Ân Sủng Của Tạo Hoá - Ninh Viễn (Hoàn Phiên Ngoại)
 29. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Đại Quận Chúa, Tiểu Quận Mã - Kiều Mộc Khê
 30. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Vợ Tôi Ngày Nào Cũng Phải Giả Nghèo - Kiến Kình Lạc (Hoàn)
 31. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ Đằng
 32. [Hiện đại][Trường thiên] Trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung - Kiến Kình Lạc
 33. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Làm Tình Nhân Của Bạn Gái Cũ - Ân Hanh (18+)
 34. Danh Sách Các Bộ Truyện Đã Được BGT's Team Edit
 35. [Hiện đại][Trường thiên] Xin Chào, Tổng Tài - Cửu Thiên Thắng