PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TẠI BGT 1. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Không Ngốc Không Hạnh Phúc – Tuyệt Ca (Hoàn)
 2. Kéo Mô Lạp Dạng - Lam Tịch (Hoàn)
 3. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Trọng Sinh Chi Phác Đảo Nữ Thần - Bành Trạch (Hoàn Chính Văn + Phiên ngoại)
 4. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt (Hoàn)
 5. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Hồng Bài Thái Giám Tục - Nam Mệnh Vũ (Hoàn)
 6. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Lam Điền Nhật Noãn - Mạc Khinh Ly (Hoàn) - Đang beta lại
 7. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] [Hoàn]Trong thôn có một cô nương - Nhạn Tề Thương Ngô (160 chương + 5 phiên ngoại)
 8. Manh Sủng - Tuyệt Ca
 9. Khoa Cấp Cứu - Đẩu M
 10. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất! (Hoàn)
 11. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Tình Nhân Dưỡng Thành - Minh Dã (Hoàn Chính Văn)
 12. Quy Tắc Ngầm - Diệp Sáp (Hoàn)
 13. 《P.S 143,7》 - Struggledog (Hoàn)
 14. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Đồ Vô Sỉ, Lại Là Cậu! - Diệp Sáp (Hoàn Chính Văn)
 15. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Điện Hạ, Ngài Đừng Nháo!- Đạm Đài Kinh Tang (Hoàn Chính Văn)
 16. P.S 143,7 Phần 2 (Hoàn)
 17. Báo cáo sinh tồn của tiểu thiếp phủ tướng quân
 18. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Đối Tượng Ám Sát Là Hồ Ly - Phong Nguyệt Bạc (Hoàn)
 19. Ân Ái Show Ngập Mặt - Diệp Sáp
 20. Cô Bạn Gái Nhỏ - Đồng Sư
 21. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Nữ Vương Bức Hôn - Vô Đức Vô Năng (Hoàn)
 22. Donate (Quyên góp) cho Bách Gia Trang để duy trì BGT và BGT's Team
 23. Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn - Editor: LacUyenTayTinh - Beta Xưng Hô: Gia Cat
 24. Gió nổi lên rồi - Thuỷ Vũ
 25. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Bẻ Cong Ảnh Hậu Hằng Ngày - Mị Cốt (Hoàn Phiên Ngoại) - Đang beta lại
 26. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Không Buông Được Nàng - Tạo Ngôn (Hoàn Phiên Ngoại)
 27. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Em Dâu, Xin Dừng Tay - Liễu Toái Dạ (Hoàn Phiên Ngoại)
 28. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Sau khi tỉnh dậy, liền có con - Tư Kính Cừ - Hoàn Chính Văn
 29. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Ta Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên - Bằng Y Úy Ngã (Hoàn Phiên Ngoại)
 30. Ân Sủng Của Tạo Hoá - Ninh Viễn (Hoàn Phiên Ngoại)
 31. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Đại Quận Chúa, Tiểu Quận Mã - Kiều Mộc Khê (Hoàn)
 32. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Vợ Tôi Ngày Nào Cũng Phải Giả Nghèo - Kiến Kình Lạc (Hoàn)
 33. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Khẽ Hôn Nhóc Câm Của Tôi - Tam Nguyệt Đồ Đằng (Hoàn)
 34. [Hiện đại][Trường thiên] Trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung - Kiến Kình Lạc (Hoàn Phiên Ngoại)
 35. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Làm Tình Nhân Của Bạn Gái Cũ - Ân Hanh (18+) - Hoàn
 36. Danh Sách Các Bộ Truyện Đã Được BGT's Team Edit
 37. [Hiện đại][Trường thiên] Xin Chào, Tổng Tài - Cửu Thiên Thắng (Hoàn)
 38. [Cổ đại][Trường thiên] Nữ Tướng Quân và Tiểu Phúc Thê (Đến Chương 50)
 39. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] [18+]Tướng Quân Khuynh Thành - Như Ý
 40. [Hiện đại][Trung thiên] [18+] Mối quan hệ không đơn giản - Phạn Phạn (Hoàn)
 41. [Cổ đại][Đoản văn] Cô thành - Tam Nguyệt Đồ Đằng (Hoàn)
 42. [BGT's Team][Cổ Đại][Edit]] Minh Tựa Tiễn - Edit bởi BGT's Team
 43. [BGT's Team][Hiện Đại][Edit] Kẹo Ngọt Không Sâu Răng (Điềm Bất Tri Sĩ)
 44. [Hiện đại][Trung thiên] Phượng hoàng mắc nạn hoá thân thành KOL - Tuần Ngọc Thuỷ