PDA

Xem bản đầy đủ : THÔNG BÁO CỦA BAN QUẢN TRỊ BÁCH GIA TRANG 1. Các ý kiến về xây dựng 4rum.
 2. [Thông Báo] Thêm Chức Danh Thành Viên Tích Cực
 3. Thông Báo Đóng Cửa Diễn Đàn Bách Hợp Gia + Di Dời Qua Bách Gia Trang
 4. Quy định về việc đăng bài trong Bách Gia Trang (Áp dụng cho bất cứ nơi đâu)
 5. Thông Báo Về Quy Chế Cộng Ngân Lượng Trong Bách Gia Trang
 6. Chung Tay Quảng Bá Forum Trên Wattpad và Wordpress (Có Cộng Ngân Lượng cho các tỷ muội)
 7. Một Vài Thay Đổi Liên Quan Đến Các Editor + BGT
 8. Quy định về chữ ký mới (Áp dụng từ tháng 9.2016)
 9. Thông Báo Về Việc Bổ Nhiệm Phó Admin
 10. Thông báo về việc thanh lọc các nick Editor ảo ở Bách Gia Trang
 11. Thông Báo Về Việc Backup Dữ Liệu Bách Gia Trang
 12. Thông Báo Quan Trọng: Xóa Dữ Liệu Tin Nhắn Trên Tường Của Thành Viên
 13. Quy Định Về Việc Viết Bài Của Diễn Đàn Bách Gia Trang. Các member nên đọc
 14. Offline Bách Gia Trang 2018
 15. Thông báo tạm khóa box Truyện Edit
 16. [Offline 2019] Tuyển diễn viên tập kịch cho Offline 2019. Bà con tham gia nha
 17. Thông Báo Offline BGT 2019 - Mở Bán Vé
 18. Thông Báo Về Logo Mới của Bách Gia Trang
 19. Hướng dẫn order ebook của Bách Gia Trang Team bằng Ngân Lượng
 20. Thông Báo Về Host Mới Của Bách Gia Trang trong năm 2020
 21. Cách Truy Cập Vào Bách Gia Thư Thành