PDA

Xem bản đầy đủ : TRUYỆN CHƯA HOÀN 1. [Cổ đại] Phu nhân tại thượng - Minh Dã (Liên tái)
 2. Tuyển tập(úp dần)
 3. [Cổ đại - tu tiên] Ta vốn phúc hậu - Tuyệt Ca
 4. [Hiện đại][Liên tái] Tham Hư Lăng - Quân Sola (cập nhật link chương mới ngày 1.6.2015)
 5. [Hiện đại] Hoán đổi ảnh hậu - Quân Sola
 6. [Trọng sinh] Trọng sinh chi tâm động (Mạn Sầu Truyện) - Phong tín kiết. [Liên tái]
 7. [Hiện đại] Không yêu ta, ngươi chết chắc rồi - Vũ Nhược Hàn.
 8. [Cổ đại] Quân vì hồng nhan túy - Tàng Tự Hi.
 9. [Cổ xuyên kim - Liên tái] Biệt nã thiên hậu bất đương yêu tinh - Chỉ Ức Hoa Khê.
 10. [Hiện đại] Nhượng ta tái yêu ngươi thêm lần nữa (Con gái, hãy để ta yêu con thêm lần nữa) - Bạch Trì.
 11. [Cổ đại] Giữ kín không nói ra - Lục Thiên Trữ Nhất.
 12. [Đồng nhân Conan] Nam kha chi mao lợi tỷ tỷ (liên tái) - Sa Lợi Nhã.
 13. [Cổ đại - Liên tái] Đoạt cung - Minh Dã.
 14. [Xuyên không - Liên tái] Xuyên việt chi Tru tiên hành - Cố Tiểu Hứa.
 15. [Cổ đại - Liên tái] Tương ức hái phù dung - Nhiễm Lăng Tán Nhi.
 16. [Xuyên không - Liên tái] Nữ nhân thiên hạ - Dạ Chi Mạc Vấn.
 17. [Trung Thiên] Tẩu Tẩu - Tây Bối Chân Tử (QT)
 18. [Liên tái - Xuyên không] Tần Xuyên - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
 19. [Liên tái - Hiện đại] Thiên ngục cầm trường - Cầm Tiêu Trúc Huyễn.
 20. [Liên tái - Huyễn huyễn] Linh tế - Tang Lý.
 21. [Liên tái] Quân lâm đại ế - Trầm Mạnh.
 22. [Liên tái] Không được vô lễ! - Xà Mục Sắt.
 23. [Liến tái] Bốn mùa sênh ca - Bạch Vũ Thạch.
 24. [Liên tái] Thuốc màu - Kiều Phàm.
 25. [Liên tái] Phò mã không cao - Vô Ngại Chi Nhân.
 26. [Liên tái] Quỷ Thai (Kế hoạch nham hiểm) - Sói Lạc Đường.
 27. [Liên tái] Việt nhân ca - Tử Triết.
 28. Lạc hoa liễu thủy - Hổ Đầu Miêu Diện.
 29. [Hiện đại - Mạt thế] Mai Sát - Bát Thiên Tuế
 30. Tiếu ngạo chi trữ phụ thiên hạ không phụ khanh - Quân Lộ Trần.
 31. [Cổ đại] Lan Lăng phong lưu - Quân Triêu Tây
 32. Cùng 'Gia gia' đàm luyến ái - Bạch Trì
 33. Thần uyển - Doanh Nguyệt Lưu Quang.
 34. Chờ ngươi nói yêu ta chi vân thương - Ninh Hoàng. (Liên tái tới chương 10)
 35. Cổ xuyên kim chi tương nữ truy ái ký - La Cẩn Mính.
 36. [Liên tái] Tình nhân dưỡng thành - Minh Dã.
 37. [Mặc thư - Liên tái] Nữ xứng không hợp cách - Hoa tâm thái
 38. [Trọng sinh - Liên tái] Oan duyến cùng ôm [ giải trí vòng ] - Lũ ngọc tài băng
 39. Phò Mã 16 Tuổi
 40. [Cổ đại - Liên tái] Manh chúa - Khuynh Phong Phủ Trúc
 41. Phất Tụ Hồng Trang
 42. [Xuyên không, Sống lại, Tiên hiệp - Liên tái] Độc sủng nông môn tiểu kiều thê - Ất tinh khiết