PDA

Xem bản đầy đủ : BÁCH GIA THƯ THÀNHTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Xe đạp - Hổ Mặt Mèo
 2. Song Phi Yến - Lạc Khuynh
 3. Trường An công tử
 4. [Lưỡng Tấn · Tỳ Bà Ngâm] Phất Huyền Thập Tam Khúc -Lưu Diên Trư
 5. Mẫu Đơn Toái Từ – Lưu Diên Trường Ngưng
 6. Lan Thương Ký - Lưu Diên Trường Ngưng
 7. Cửa Cung - Hiên Thiếu
 8. Công chúa, ta sai - Tiểu Tĩnh Tử
 9. Cố tiểu thư cùng khúc tiểu thư - Vãn Chi
 10. Cô ấy là của tôi - Trúc Linh
 11. Cương thi tiểu thư - Trữ Viễn
 12. Bàn Phối - Khuyển Mã
 13. Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu Ta
 14. Bất thị Quỳnh Dao - Du Hải
 15. Cách thế nhuôm trần - Tiện con thỏ nhỏ
 16. Tỷ Tỷ Là Siêu Cấp Mã Lệ Tô - Liễu Vân Dương.
 17. Trọng sinh chi tương ái tương sát - Hiểu Bạo.
 18. [Cổ đại] Phu nhân tại thượng - Minh Dã (Liên tái)
 19. Tuyển tập(úp dần)
 20. Trọng sinh chi trưởng công chúa - Shu
 21. Dã man mỹ nhân - Zim.
 22. Lão thặng nữ hòa lão thiếu nữ ái tình bộ - Cao Khuyết Cái
 23. Trọng sinh đích thanh xuân - Dạ Ảnh Phong Sương
 24. Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký - Bằng Y Úy Ngã
 25. Phượng hoàng hoa《tục》 - Tuyệt Ca
 26. Cổ ngọc duyến
 27. Phá Kiến Thành Điệp - Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
 28. Ái Thượng Hôi Thái Lang - Yêu Đồng
 29. Chấp thủ - Hoặc hứa hữu nhất thiên
 30. Vĩnh viễn tối ái nhĩ - Nhược Thấm
 31. Thanh Mặc - Loan Loan 1105
 32. Nhật Vãn Quyến Thư - Lạc Duệ
 33. Mai Tử Hoàng Thời Vũ - Nhạc Thần Sinh
 34. Mộng lạc lưỡng hà ngạn - Trung Thu
 35. Ái Nhược Thử Thời - Đào bạch bằng cao ý
 36. Thu Bạc - Cẩm Phong
 37. Hoa lạc Trường An khi - Phù Noãn
 38. Hàng đầu - Phật Cười Ta Yêu Nghiệt
 39. Đãn Vi Khanh Cố - Nhạn Tê Thương Ngô
 40. Bỉ Ngạn Đích Phong - Suất Phong
 41. Phò mã cũng là Hoa Nhi - Hồ ly đại quân
 42. [Đồng nhân Hồng Lâu Mộng] Hồng lâu chi hành tiêu - Nghiêu Lệnh
 43. Ái ngự tình thâm - Mộc Y Dữ Mộc Dục
 44. Phi Sáp Kỷ Niên - Mị Cốt
 45. Mị hoặc thiên hạ - Bát Bộ Liên Tâm (Nhất bộ)
 46. Mị hoặc thiên hạ - Bát Bộ Liên Tâm (Đệ nhị bộ)
 47. Mị hoặc hồng nhan - Cửu Nguyệt Hoa Lạc
 48. Tức phụ nhanh lên - Ý Tưởng Bất Đáo
 49. Tiểu ngốc điểu cùng Triển Miêu Miêu - Ám Dạ Tế Tự
 50. Kiêm gia kỷ sự - Nhược hoa từ thụ.
 51. Trường phát cập yêu - Nguyệt chi hồn khống.
 52. Đợi giá công chúa lại bà mối - Hề Thương.
 53. Sư tỷ, cười 1 cái - Nam cung phàm thủy.
 54. Nhất tiếu khuynh thành nhất thế tình - Bạch hề tử
 55. Nghe qua có người nói - Từ hiểu từ.
 56. Thiên hàng - dư mộc dịch.
 57. Cùng ta làm bạn - kiều biên lạc mộc.
 58. Tương ái vu vũ lâm - ám ảnh lưu hương.
 59. Túy Mỹ Nhân - Tiêu mộc thụy.
 60. Na cá sỏa qua - Tĩnh ca.
 61. Thủ hộ ái tình - a khoa.
 62. Hà vị kiên tình - bát nguyệt vân khởi.
 63. Phò mã là thích khách - Vũ các thảo.
 64. Nữ hiệp bạch tiên trần cùng bốn vị bạn gái - Dữu tử đích mạch khắc.
 65. Sinh hoạt giá mã chuyện này - Lam Tịch.
 66. Thiên hàng bảo bối - Nhan Tịch Nhất.
 67. [Đồng nhân Tần thời minh nguyệt] Bất ngôn ái - Phát Đảo Tiểu Công.
 68. Vũ diệc tương tùy - Nhị thập cửu.
 69. Phật đạo - Khúc lạc vô ngân.
 70. Bán hạ chí hành tư trì - Thọ đầu.
 71. Nhàn Nhạt - Đô Môn Trướng Ẩm
 72. Nếu như ngày đó không gặp phải ngươi - Đô Môn Trướng Ẩm.
 73. Ngươi cũng biết - Hậu điểu niệm phương bắc.
 74. Nếu như thời gian quay trở lại - Giáng Hạc.
 75. Mạc thế ai ca nghịch đạo - Vương Tiểu Đoàn Nhi.
 76. Kiếp này - Vương Tiểu Đoàn Nhi.
 77. Hồng tinh chiếu ta đi chiến đấu - Giả đại phiến tử.
 78. Thanh hồng oán (Phiên ngoại + Chính Văn) - Ninh Viễn.
 79. Mãn Phân - Ngô Vũ Trừng.
 80. Mạc thế cô luyến - Tsumi ni oboreshi go. (có lỗi)
 81. Dì, có dám yêu hay không - Vũ Thương.
 82. Tử hoàng · kiếp - Tỏa Tiền Tình.
 83. [Đồng Nhân To Aru Kagaku no Railgun] Năm tháng tĩnh hảo - Cho ta một chi yên quả...
 84. Shadow and Light - hibiku0127
 85. Hôn lên trái tim nàng - Hà Sở Ức.
 86. [NP] Vây công - Hòe Hoàng.
 87. Tần sử: vụ trung hoa - Vọng trúc phiêu bạc.
 88. Họa Ảnh - Kiều Hòa Nhược.
 89. Phán ngươi quay đầu lại - Kiều Hòa Nhược.
 90. Trốn không thoát - Kiều Hòa Nhược.
 91. 【Đồng nhân (fx)】Hàn ngu chi hàm số tinh quang - Tài cao 9 đấu.
 92. Ngốc lang, nhanh đến trong bát - Tam đồ nguyệt đế
 93. Lang Hoặc - Tam Đồ Nguyệt Đế.
 94. Tiểu hồng mạo cùng đại hôi lang - Tam đồ nguyệt đế.
 95. Bát tự na nhất phiết - Dặc Kim.
 96. Kiến càng chi ái - Ai ô ô u.
 97. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ nhất bộ] Hoa Cẩm Dung - Giang Yên.
 98. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ nhị bộ] Thủy Tây Lưu - Giang Yên.
 99. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ tam bộ] Hương Phiêu Tuyết - Giang Yên.
 100. 【Đồng nhân (fx) & SNSD】Một Năm Sau - Lâm Duy .
 101. Đại nhân bất thượng câu - Trời sinh ta tài tất hữu dụng.
 102. Ái đích cải tạo (Sửa chữa tình yêu) - Tây Qua Chanh Tử.
 103. Dò Hư Lăng I (Tham Hư Lăng) - Quân SoLa
 104. Thiếu nữ thiên tài vs nông thôn tức phụ - Tái kiến đông lưu thủy.
 105. Âm Linh Quyển Trục - Tuyệt Ca.
 106. Biểu tỷ là cường hào - Ngươi dĩ nhiên cảm động ta.
 107. Câu Vẫn - Bạch Y Vô Dạng.
 108. Chờ đợi - Độc Lai Độc Vãng.
 109. Trọng sinh chi phác đảo nữ thần - Mãn Thành Thời Quang.
 110. Ni mã! Ta là ác độc nữ phối - Bành Trạch.
 111. Lăng dương vương Sở hoàng truyện - Mị Tà.
 112. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ nhất bộ] Dạ Linh Lung .
 113. Cũng biết ngươi là ta sinh mệnh tối luyến tiếc - Đan Bắc Yên.
 114. Thời gian tĩnh hảo cùng khanh lão (GL) - Ngôn Tâm Thần.
 115. Tố thì nam thập - Captain chanh tử.
 116. Σ học viện phái hoa bách hợp - Triệu Sầu Thành.
 117. Ám hệ liệt chi thì là như thế này ái thượng ngươi - khoerw.
 118. Chấp nhất vi ngươi - Ý tưởng bất đáo.
 119. Dị thế đặc công đội - Lãnh Tuyết Thấm Mộng .
 120. Mặc duyến - LILMAK.
 121. Xem nhân duyên - Hà Vi Đạo.
 122. Ngang dọc - Lâm Thác.
 123. Quân như nguyệt - Hoắc Sam.
 124. Rất gần, ái tình rất xa - Vô phi đối thác
 125. Sắt lạp phỉ chiến ký ( Cách Lý Phân binh sĩ đội quân tiền tiêu ) -Lâm Thác
 126. Diễn viên bí mật - Yến Bạch Lộ.
 127. Ta yêu ngươi tựa như ngày hôm qua - Bối Phồn Nguyệt.
 128. Never! - Feliscatus.
 129. Ngã đích lân cư dược bất đình - Ningen oản đậu.
 130. Mộ nhật đông hạ (gl) - Dược cẩm hy.
 131. Đọc trước khi Spoil - các chị làm ơn vào tiếp thu em đi =3=~
 132. Tình diễm - Diệp Mạch
 133. [Đồng nhân Ỷ Thiên] Ỷ thiên chi tích Mẫn - Hạ Chí Bạch Dạ
 134. Ái chi ly thương - Tư Lạc.
 135. Ái Thương - Quân ngôn hoan
 136. Ái, khiên thủ suốt đời - Đào Úy Như Si.
 137. Ánh trăng - Flame.
 138. Oai Đả Chính Trứ - Nam Mệnh Vũ
 139. Biện Công Thất Tình Duyên - Thích Lan Sắc
 140. Đệ N thứ tương thân, ngộ đáo liễu nhĩ - Kỵ lư cấp nhĩ tống tính
 141. Đệ Nhất Luyến - Phúc Khí Ngận Đại
 142. Họa nhất cá nhĩ - Hạ thiên thịnh khai
 143. Giao Thần Toàn Văn - Mặc Triền
 144. Lạc vũ hữu tình - Tịch sinh
 145. Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán Nhàn
 146. Luật sư, đừng chạy - Mộc Hãn
 147. Ngã na kê linh cẩu toái đích tình sử - Khán Đáo Cao Sổ Đô Phiền
 148. Phúc Hắc Cố Sự - Mị Cốt
 149. Đãi Định Quan Hệ - Kiliyan
 150. Phong Tiếu Tiếu Hề Ngộ Tử Kỳ - Đồng Tâm Nan Cải Đích Hồ Diệu Diệu
 151. Ta Yêu Ngươi Trong Thầm Lặng - Lưu Ly Tú
 152. Đi Ngược Chiều Gió - Trầm Mộ Trạch
 153. Luân khuếch - Nam Mệnh Vũ
 154. Nhất Trực Ngận An Tĩnh - Tiểu Liễu Tử
 155. Sức Hút Ái Tình - Thập Nhị Cửu
 156. Yêu Không Đơn Giản Như Thế - Diệp Sáp
 157. [Cổ đại - tu tiên] Ta vốn phúc hậu - Tuyệt Ca
 158. Chờ người yêu tôi - Thụ Đại Đại
 159. Tình Hiểu Hà Xử (Tình Hiểu Nơi Nào)
 160. [Đồng nhân Long Môn Phi Giáp] Hà sơn y nhiên tại, chích thị thu dung cải.
 161. Nhiễm Hắc - Sâm la thập lục dạ.
 162. Nhất lộ - Trầm Giang Nhất.
 163. Nhất thế kiêu diễm lộ - Ngôn Trủng.
 164. Nhất nhân tránh thoát nhất nhân kiểm - Quý Niên Tịch.
 165. Ái Thương - Vô nhân Lĩnh Thủ ( Bộ 1~> 3)
 166. Biểu tỷ hung mãnh - Bỉ ngạn tiêu thanh mạc.
 167. [Hiện Đại] Nhớ kỹ phải quên đi - Cảnh Tiểu Lục [*]
 168. Ác ma đích mỹ lệ truyền thuyết - Mạc Nhiên Thệ.
 169. Biệt nháo! Nhân vật phản diện không thể như thế manh - Tiêu Y Y.
 170. Ác ma tình nhân - V điệu trưởng.
 171. [Đồng Nhân Họa Bì] Tranh Tĩnh chi tâm - Nước chanh cảm tạ.
 172. Biên thành cựu sự - Cật liễu mộc ngư đích miêu.
 173. Ai là phò mã - Băng Dịch.
 174. Ác bá thiếu gia ái thượng ta - Vũ Dực Thiên Sứ.
 175. Ái đáo vãn niên - Kiều Lạp.
 176. Kiều mộc tương triền - Hạ Chí Bạch Dạ.
 177. Thuyết hảo đích nhất lộ khai quải ni? - Mãn thành thì quang.
 178. Vọng Hiệp - Lam Mễ Viễn.
 179. [Hiện đại][Liên tái] Tham Hư Lăng - Quân Sola (cập nhật link chương mới ngày 1.6.2015)
 180. Trần Kha - Thiên không đích sí bàng.
 181. Giải ngữ nan - Doanh Nguyệt Lưu Quang.
 182. Vị chanh bạc hà - Nghiễm Lăng Tán Nhân
 183. Hải Thị Thận Lâu – Đậu Bát
 184. Chủ Nghĩa Hỗ Công - Điềm Nhược Vi Khổ
 185. Ta Nhìn Thấy Ngươi, Ngươi Nhìn Thấy Ta - Noãn Dương
 186. Lạc Hoa Hương - Oạt Khanh Chính Vi Nhĩ
 187. Lạc Tuyết - Bình Tử Lý Đích Yêu Tinh
 188. Em gái, ngươi có dám manh thêm chút nữa không? – Sở Tắc
 189. Bất Nhị Bất Hạnh Phúc – Tuyệt Ca
 190. Ngốc Manh Phò Mã Gia – Nam Mệnh Vũ
 191. Nữ Chủ Thành Tra – Âu Tiểu Khả
 192. Tiểu Hộ Sĩ – 29 Miểu
 193. Nữ Quỷ Này Thật Đáng Yêu – Hách Liên Thiền Hàn
 194. Dưới chân núi nữ nhân là hồ ly - Phiên Gia Đôn Qua
 195. Thỉnh nguyên lượng, ngã hồng nhan điên đảo - Cửu Nguyệt Hoa Lạc
 196. Phản luyến thiểu nữ thì - Lâm Thuyền
 197. Quan tổng tài cảnh thị lục - Tĩnh Hàn
 198. Nhan Như Ngọc - Thanh Phong Sử
 199. Thiên niên luyến chi lãnh quỳ hoa - Sổ Học Dụ Hoặc
 200. Vân nhiễm sương thiên - Trương Hiểu Thần.
 201. Bạch y nặc - Chuyên khắc hồ ly.
 202. Hạ nhật viêm viêm - Thác Thác Tây.
 203. Tử linh chung - Giả đại phiến tử.
 204. Phùng khích (Kẽ hở) - Bối Phồn Nguyệt.
 205. Trọng sinh chi mạt thế hữu nhĩ - Thanh Thành Vị An Ức Khuynh Thành
 206. Trời đã sáng, ta còn không phải nữ nhân của ngươi - Nhã Trữ
 207. Tướng công, còn không ngoan ngoãn! - Phá Quân Tinh
 208. Ta nhớ được ngươi - Thiên Nhược Huyền Hà.
 209. Toái Ảnh – Cẩm Tiêu Trúc Huyễn
 210. Tầm Phương Tung – Mộc Tùy Phong
 211. Vu Thị Khuynh Thần – Hàm Thái Bao Tử
 212. Trường Phượng Khuynh Nhan – Tang Lý
 213. Thúc Tình – Băng Ngôn
 214. Thủ hộ kế hoạch - Nhất ngôn cửu đỉnh.
 215. Mạch thượng mạc hạ - Hiên Thiểu.
 216. Đồ Nhi, Lai Oản Mạnh Bà Thang
 217. Chính kinh điểm - Ý tưởng bất đáo.
 218. Hải đường thu mị phù dung trướng
 219. Dị hình nữ hoàng đích điều x giáo nhật ký
 220. Dĩ xà vi phu văn - Liễu Phú Ngữ.
 221. Chàng thượng ngạo kiều tiên tử đại nhân
 222. Chỉ thán Chu Nhan sửa GL( thượng ) - Yêu Ngọc
 223. Dường như ngươi đã nói yêu ta
 224. Chờ em 100 năm - Bán Bộ Sai.
 225. [Hiện đại] Frist Love - gwdv.
 226. Giang hồ quyện lữ - Tương hứa nhạn khâu
 227. Hí sinh duyên
 228. [Hiện đại] Hảo muốn giết chết nàng! - Điểm nhược vi khổ.
 229. Hồ điệp
 230. Hồn xuyên, lai ái nhĩ - Lưu Tiểu Vũ
 231. Hứa vị lai
 232. Hướng noãn chi thương - Lan y · diễm
 233. Kỳ nguyệt nữ hoàng
 234. Khanh bản giai nhân
 235. [Xuyên không] Khanh chước - Cầm Tiêu Trúc Huyễn.
 236. Không nên hỏi ta tại sao
 237. Lạc lạc khởi khởi mạc đan giản
 238. Lại thượng ngươi là 1 nghiện
 239. Gia lý dưỡng chích cửu vĩ hồ - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 240. [Tân Nguyệt đồng nhân] Mộ Nhạn - Tiểu Đào Đóa Đóa
 241. Song Tinh - Rogeran
 242. Địa Ngục Tu La - Tuyệt Ca
 243. Dạ Vị Ương - Cửu Nguyệt Phong
 244. Kính - Lê Tái Đào Hồng
 245. Một đời gia chủ - Trà Trà Thân.
 246. Trời sinh loan bài hậu thiên thẳng - Nam An.
 247. Lưỡng cá muội tử tại mạt thế - Hùng yêu. [BE]
 248. Nữ vương đích thủ hộ thiên sứ - Đường Bảo.
 249. [Hiện đại] Hoán đổi ảnh hậu - Quân Sola
 250. Phách Uyên - Phúc Nhĩ Ma Pháo.