PDA

Xem bản đầy đủ : BÁCH GIA THƯ THÀNHTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Xe đạp - Hổ Mặt Mèo
 2. Song Phi Yến - Lạc Khuynh
 3. Trường An công tử
 4. [Lưỡng Tấn · Tỳ Bà Ngâm] Phất Huyền Thập Tam Khúc -Lưu Diên Trư
 5. Mẫu Đơn Toái Từ – Lưu Diên Trường Ngưng
 6. Lan Thương Ký - Lưu Diên Trường Ngưng
 7. Cửa Cung - Hiên Thiếu
 8. Công chúa, ta sai - Tiểu Tĩnh Tử
 9. Cố tiểu thư cùng khúc tiểu thư - Vãn Chi
 10. Cô ấy là của tôi - Trúc Linh
 11. Cương thi tiểu thư - Trữ Viễn
 12. Bàn Phối - Khuyển Mã
 13. Ái Tình Quy Hoa Cục - Yêu Ta
 14. Bất thị Quỳnh Dao - Du Hải
 15. Cách thế nhuôm trần - Tiện con thỏ nhỏ
 16. Tỷ Tỷ Là Siêu Cấp Mã Lệ Tô - Liễu Vân Dương.
 17. Trọng sinh chi tương ái tương sát - Hiểu Bạo.
 18. Trọng sinh chi trưởng công chúa - Shu
 19. Dã man mỹ nhân - Zim.
 20. Lão thặng nữ hòa lão thiếu nữ ái tình bộ - Cao Khuyết Cái
 21. Trọng sinh đích thanh xuân - Dạ Ảnh Phong Sương
 22. Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký - Bằng Y Úy Ngã
 23. Phượng hoàng hoa《tục》 - Tuyệt Ca
 24. Cổ ngọc duyến
 25. Phá Kiến Thành Điệp - Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng
 26. Ái Thượng Hôi Thái Lang - Yêu Đồng
 27. Chấp thủ - Hoặc hứa hữu nhất thiên
 28. Vĩnh viễn tối ái nhĩ - Nhược Thấm
 29. Thanh Mặc - Loan Loan 1105
 30. Nhật Vãn Quyến Thư - Lạc Duệ
 31. Mai Tử Hoàng Thời Vũ - Nhạc Thần Sinh
 32. Mộng lạc lưỡng hà ngạn - Trung Thu
 33. Ái Nhược Thử Thời - Đào bạch bằng cao ý
 34. Thu Bạc - Cẩm Phong
 35. Hoa lạc Trường An khi - Phù Noãn
 36. Hàng đầu - Phật Cười Ta Yêu Nghiệt
 37. Đãn Vi Khanh Cố - Nhạn Tê Thương Ngô
 38. Bỉ Ngạn Đích Phong - Suất Phong
 39. Phò mã cũng là Hoa Nhi - Hồ ly đại quân
 40. [Đồng nhân Hồng Lâu Mộng] Hồng lâu chi hành tiêu - Nghiêu Lệnh
 41. Ái ngự tình thâm - Mộc Y Dữ Mộc Dục
 42. Phi Sáp Kỷ Niên - Mị Cốt
 43. Mị hoặc thiên hạ - Bát Bộ Liên Tâm (Nhất bộ)
 44. Mị hoặc thiên hạ - Bát Bộ Liên Tâm (Đệ nhị bộ)
 45. Mị hoặc hồng nhan - Cửu Nguyệt Hoa Lạc
 46. Tức phụ nhanh lên - Ý Tưởng Bất Đáo
 47. Tiểu ngốc điểu cùng Triển Miêu Miêu - Ám Dạ Tế Tự
 48. Kiêm gia kỷ sự - Nhược hoa từ thụ.
 49. Trường phát cập yêu - Nguyệt chi hồn khống.
 50. Đợi giá công chúa lại bà mối - Hề Thương.
 51. Sư tỷ, cười 1 cái - Nam cung phàm thủy.
 52. Nhất tiếu khuynh thành nhất thế tình - Bạch hề tử
 53. Nghe qua có người nói - Từ hiểu từ.
 54. Thiên hàng - dư mộc dịch.
 55. Cùng ta làm bạn - kiều biên lạc mộc.
 56. Tương ái vu vũ lâm - ám ảnh lưu hương.
 57. Túy Mỹ Nhân - Tiêu mộc thụy.
 58. Na cá sỏa qua - Tĩnh ca.
 59. Thủ hộ ái tình - a khoa.
 60. Hà vị kiên tình - bát nguyệt vân khởi.
 61. Phò mã là thích khách - Vũ các thảo.
 62. Nữ hiệp bạch tiên trần cùng bốn vị bạn gái - Dữu tử đích mạch khắc.
 63. Sinh hoạt giá mã chuyện này - Lam Tịch.
 64. Thiên hàng bảo bối - Nhan Tịch Nhất.
 65. [Đồng nhân Tần thời minh nguyệt] Bất ngôn ái - Phát Đảo Tiểu Công.
 66. Vũ diệc tương tùy - Nhị thập cửu.
 67. Phật đạo - Khúc lạc vô ngân.
 68. Bán hạ chí hành tư trì - Thọ đầu.
 69. Nhàn Nhạt - Đô Môn Trướng Ẩm
 70. Nếu như ngày đó không gặp phải ngươi - Đô Môn Trướng Ẩm.
 71. Ngươi cũng biết - Hậu điểu niệm phương bắc.
 72. Nếu như thời gian quay trở lại - Giáng Hạc.
 73. Mạc thế ai ca nghịch đạo - Vương Tiểu Đoàn Nhi.
 74. Kiếp này - Vương Tiểu Đoàn Nhi.
 75. Hồng tinh chiếu ta đi chiến đấu - Giả đại phiến tử.
 76. Thanh hồng oán (Phiên ngoại + Chính Văn) - Ninh Viễn.
 77. Mãn Phân - Ngô Vũ Trừng.
 78. Mạc thế cô luyến - Tsumi ni oboreshi go. (có lỗi)
 79. Dì, có dám yêu hay không - Vũ Thương.
 80. Tử hoàng · kiếp - Tỏa Tiền Tình.
 81. [Đồng Nhân To Aru Kagaku no Railgun] Năm tháng tĩnh hảo - Cho ta một chi yên quả...
 82. Shadow and Light - hibiku0127
 83. Hôn lên trái tim nàng - Hà Sở Ức.
 84. [NP] Vây công - Hòe Hoàng.
 85. Tần sử: vụ trung hoa - Vọng trúc phiêu bạc.
 86. Họa Ảnh - Kiều Hòa Nhược.
 87. Phán ngươi quay đầu lại - Kiều Hòa Nhược.
 88. Trốn không thoát - Kiều Hòa Nhược.
 89. 【Đồng nhân (fx)】Hàn ngu chi hàm số tinh quang - Tài cao 9 đấu.
 90. Ngốc lang, nhanh đến trong bát - Tam đồ nguyệt đế
 91. Lang Hoặc - Tam Đồ Nguyệt Đế.
 92. Tiểu hồng mạo cùng đại hôi lang - Tam đồ nguyệt đế.
 93. Bát tự na nhất phiết - Dặc Kim.
 94. Kiến càng chi ái - Ai ô ô u.
 95. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ nhất bộ] Hoa Cẩm Dung - Giang Yên.
 96. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ nhị bộ] Thủy Tây Lưu - Giang Yên.
 97. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ tam bộ] Hương Phiêu Tuyết - Giang Yên.
 98. 【Đồng nhân (fx) & SNSD】Một Năm Sau - Lâm Duy .
 99. Đại nhân bất thượng câu - Trời sinh ta tài tất hữu dụng.
 100. Ái đích cải tạo (Sửa chữa tình yêu) - Tây Qua Chanh Tử.
 101. Dò Hư Lăng I (Tham Hư Lăng) - Quân SoLa
 102. Thiếu nữ thiên tài vs nông thôn tức phụ - Tái kiến đông lưu thủy.
 103. Âm Linh Quyển Trục - Tuyệt Ca.
 104. Biểu tỷ là cường hào - Ngươi dĩ nhiên cảm động ta.
 105. Câu Vẫn - Bạch Y Vô Dạng.
 106. Chờ đợi - Độc Lai Độc Vãng.
 107. Trọng sinh chi phác đảo nữ thần - Mãn Thành Thời Quang.
 108. Ni mã! Ta là ác độc nữ phối - Bành Trạch.
 109. Lăng dương vương Sở hoàng truyện - Mị Tà.
 110. [Độc nữ tử hệ liệt - Đệ nhất bộ] Dạ Linh Lung .
 111. Cũng biết ngươi là ta sinh mệnh tối luyến tiếc - Đan Bắc Yên.
 112. Thời gian tĩnh hảo cùng khanh lão (GL) - Ngôn Tâm Thần.
 113. Tố thì nam thập - Captain chanh tử.
 114. Σ học viện phái hoa bách hợp - Triệu Sầu Thành.
 115. Ám hệ liệt chi thì là như thế này ái thượng ngươi - khoerw.
 116. Chấp nhất vi ngươi - Ý tưởng bất đáo.
 117. Dị thế đặc công đội - Lãnh Tuyết Thấm Mộng .
 118. Mặc duyến - LILMAK.
 119. Xem nhân duyên - Hà Vi Đạo.
 120. Ngang dọc - Lâm Thác.
 121. Quân như nguyệt - Hoắc Sam.
 122. Rất gần, ái tình rất xa - Vô phi đối thác
 123. Sắt lạp phỉ chiến ký ( Cách Lý Phân binh sĩ đội quân tiền tiêu ) -Lâm Thác
 124. Diễn viên bí mật - Yến Bạch Lộ.
 125. Ta yêu ngươi tựa như ngày hôm qua - Bối Phồn Nguyệt.
 126. Never! - Feliscatus.
 127. Ngã đích lân cư dược bất đình - Ningen oản đậu.
 128. Mộ nhật đông hạ (gl) - Dược cẩm hy.
 129. Đọc trước khi Spoil - các chị làm ơn vào tiếp thu em đi =3=~
 130. Tình diễm - Diệp Mạch
 131. [Đồng nhân Ỷ Thiên] Ỷ thiên chi tích Mẫn - Hạ Chí Bạch Dạ
 132. Ái chi ly thương - Tư Lạc.
 133. Ái Thương - Quân ngôn hoan
 134. Ái, khiên thủ suốt đời - Đào Úy Như Si.
 135. Ánh trăng - Flame.
 136. Oai Đả Chính Trứ - Nam Mệnh Vũ
 137. Biện Công Thất Tình Duyên - Thích Lan Sắc
 138. Đệ N thứ tương thân, ngộ đáo liễu nhĩ - Kỵ lư cấp nhĩ tống tính
 139. Đệ Nhất Luyến - Phúc Khí Ngận Đại
 140. Họa nhất cá nhĩ - Hạ thiên thịnh khai
 141. Giao Thần Toàn Văn - Mặc Triền
 142. Lạc vũ hữu tình - Tịch sinh
 143. Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi - Nhất Sinh Bán Nhàn
 144. Luật sư, đừng chạy - Mộc Hãn
 145. Ngã na kê linh cẩu toái đích tình sử - Khán Đáo Cao Sổ Đô Phiền
 146. Phúc Hắc Cố Sự - Mị Cốt
 147. Đãi Định Quan Hệ - Kiliyan
 148. Phong Tiếu Tiếu Hề Ngộ Tử Kỳ - Đồng Tâm Nan Cải Đích Hồ Diệu Diệu
 149. Ta Yêu Ngươi Trong Thầm Lặng - Lưu Ly Tú
 150. Đi Ngược Chiều Gió - Trầm Mộ Trạch
 151. Luân khuếch - Nam Mệnh Vũ
 152. Nhất Trực Ngận An Tĩnh - Tiểu Liễu Tử
 153. Sức Hút Ái Tình - Thập Nhị Cửu
 154. Yêu Không Đơn Giản Như Thế - Diệp Sáp
 155. Chờ người yêu tôi - Thụ Đại Đại
 156. Tình Hiểu Hà Xử (Tình Hiểu Nơi Nào)
 157. [Đồng nhân Long Môn Phi Giáp] Hà sơn y nhiên tại, chích thị thu dung cải.
 158. Nhiễm Hắc - Sâm la thập lục dạ.
 159. Nhất lộ - Trầm Giang Nhất.
 160. Nhất thế kiêu diễm lộ - Ngôn Trủng.
 161. Nhất nhân tránh thoát nhất nhân kiểm - Quý Niên Tịch.
 162. Ái Thương - Vô nhân Lĩnh Thủ ( Bộ 1~> 3)
 163. Biểu tỷ hung mãnh - Bỉ ngạn tiêu thanh mạc.
 164. [Hiện Đại] Nhớ kỹ phải quên đi - Cảnh Tiểu Lục [*]
 165. Ác ma đích mỹ lệ truyền thuyết - Mạc Nhiên Thệ.
 166. Biệt nháo! Nhân vật phản diện không thể như thế manh - Tiêu Y Y.
 167. Ác ma tình nhân - V điệu trưởng.
 168. [Đồng Nhân Họa Bì] Tranh Tĩnh chi tâm - Nước chanh cảm tạ.
 169. Biên thành cựu sự - Cật liễu mộc ngư đích miêu.
 170. Ai là phò mã - Băng Dịch.
 171. Ác bá thiếu gia ái thượng ta - Vũ Dực Thiên Sứ.
 172. Ái đáo vãn niên - Kiều Lạp.
 173. Kiều mộc tương triền - Hạ Chí Bạch Dạ.
 174. Thuyết hảo đích nhất lộ khai quải ni? - Mãn thành thì quang.
 175. Vọng Hiệp - Lam Mễ Viễn.
 176. Trần Kha - Thiên không đích sí bàng.
 177. Giải ngữ nan - Doanh Nguyệt Lưu Quang.
 178. Vị chanh bạc hà - Nghiễm Lăng Tán Nhân
 179. Hải Thị Thận Lâu – Đậu Bát
 180. Chủ Nghĩa Hỗ Công - Điềm Nhược Vi Khổ
 181. Ta Nhìn Thấy Ngươi, Ngươi Nhìn Thấy Ta - Noãn Dương
 182. Lạc Hoa Hương - Oạt Khanh Chính Vi Nhĩ
 183. Lạc Tuyết - Bình Tử Lý Đích Yêu Tinh
 184. Em gái, ngươi có dám manh thêm chút nữa không? – Sở Tắc
 185. Bất Nhị Bất Hạnh Phúc – Tuyệt Ca
 186. Ngốc Manh Phò Mã Gia – Nam Mệnh Vũ
 187. Nữ Chủ Thành Tra – Âu Tiểu Khả
 188. Tiểu Hộ Sĩ – 29 Miểu
 189. Nữ Quỷ Này Thật Đáng Yêu – Hách Liên Thiền Hàn
 190. Dưới chân núi nữ nhân là hồ ly - Phiên Gia Đôn Qua
 191. Thỉnh nguyên lượng, ngã hồng nhan điên đảo - Cửu Nguyệt Hoa Lạc
 192. Phản luyến thiểu nữ thì - Lâm Thuyền
 193. Quan tổng tài cảnh thị lục - Tĩnh Hàn
 194. Nhan Như Ngọc - Thanh Phong Sử
 195. Thiên niên luyến chi lãnh quỳ hoa - Sổ Học Dụ Hoặc
 196. Vân nhiễm sương thiên - Trương Hiểu Thần.
 197. Bạch y nặc - Chuyên khắc hồ ly.
 198. Hạ nhật viêm viêm - Thác Thác Tây.
 199. Tử linh chung - Giả đại phiến tử.
 200. Phùng khích (Kẽ hở) - Bối Phồn Nguyệt.
 201. Trọng sinh chi mạt thế hữu nhĩ - Thanh Thành Vị An Ức Khuynh Thành
 202. Trời đã sáng, ta còn không phải nữ nhân của ngươi - Nhã Trữ
 203. Tướng công, còn không ngoan ngoãn! - Phá Quân Tinh
 204. Ta nhớ được ngươi - Thiên Nhược Huyền Hà.
 205. Toái Ảnh – Cẩm Tiêu Trúc Huyễn
 206. Tầm Phương Tung – Mộc Tùy Phong
 207. Vu Thị Khuynh Thần – Hàm Thái Bao Tử
 208. Trường Phượng Khuynh Nhan – Tang Lý
 209. Thúc Tình – Băng Ngôn
 210. Thủ hộ kế hoạch - Nhất ngôn cửu đỉnh.
 211. Mạch thượng mạc hạ - Hiên Thiểu.
 212. Đồ Nhi, Lai Oản Mạnh Bà Thang
 213. Chính kinh điểm - Ý tưởng bất đáo.
 214. Hải đường thu mị phù dung trướng
 215. Dị hình nữ hoàng đích điều x giáo nhật ký
 216. Dĩ xà vi phu văn - Liễu Phú Ngữ.
 217. Chàng thượng ngạo kiều tiên tử đại nhân
 218. Chỉ thán Chu Nhan sửa GL( thượng ) - Yêu Ngọc
 219. Dường như ngươi đã nói yêu ta
 220. Chờ em 100 năm - Bán Bộ Sai.
 221. [Hiện đại] Frist Love - gwdv.
 222. Giang hồ quyện lữ - Tương hứa nhạn khâu
 223. Hí sinh duyên
 224. [Hiện đại] Hảo muốn giết chết nàng! - Điểm nhược vi khổ.
 225. Hồ điệp
 226. Hồn xuyên, lai ái nhĩ - Lưu Tiểu Vũ
 227. Hứa vị lai
 228. Hướng noãn chi thương - Lan y · diễm
 229. Kỳ nguyệt nữ hoàng
 230. Khanh bản giai nhân
 231. [Xuyên không] Khanh chước - Cầm Tiêu Trúc Huyễn.
 232. Không nên hỏi ta tại sao
 233. Lạc lạc khởi khởi mạc đan giản
 234. Lại thượng ngươi là 1 nghiện
 235. Gia lý dưỡng chích cửu vĩ hồ - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
 236. [Tân Nguyệt đồng nhân] Mộ Nhạn - Tiểu Đào Đóa Đóa
 237. Song Tinh - Rogeran
 238. Địa Ngục Tu La - Tuyệt Ca
 239. Dạ Vị Ương - Cửu Nguyệt Phong
 240. Kính - Lê Tái Đào Hồng
 241. Một đời gia chủ - Trà Trà Thân.
 242. Trời sinh loan bài hậu thiên thẳng - Nam An.
 243. Lưỡng cá muội tử tại mạt thế - Hùng yêu. [BE]
 244. Nữ vương đích thủ hộ thiên sứ - Đường Bảo.
 245. Phách Uyên - Phúc Nhĩ Ma Pháo.
 246. Nhận Thượng Hàn - Phúc Nhĩ Ma Pháo.
 247. Tùy khanh quỹ họa - Sâm Thư Mặc.
 248. Xuyên qua chi phò mã có điểm đanh đá - Lưu Ly Tiên Thảo.
 249. Cực phẩm tam kiều - Tịch Hàm Mạc Dã
 250. Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh Thôi