Ô cảm ơn đại tỷ :3 thấy cưng quá hà <3 *ư ư* cho em xin hết về làm hình nền điện thoại nha cưng quá sức tưởng tượng nổi