Văn án:

Để ở loạn thế trung sống sót, để cấp chí thân báo thù, để cấp toàn thôn hoàn toàn mười tám miệng chết oan nhân lấy lại công đạo, lâm vãn nguyệt cầm long phượng thai đệ đệ lâm phi tinh hộ tịch khứ tòng quân, dốc lòng giết hết thiên hạ người Hung Nô.

Cung đình trung hoàng hậu đi về cõi tiên, để lại mười sáu tuổi trưởng công chúa và bát tuổi thái tử sống nương tựa lẫn nhau.

Mấy lớn tuổi vu thái tử thân vương đối ngôi vị hoàng đế nhìn chằm chằm, tỷ đệ lưỡng địa vị tràn ngập nguy cơ.

Nữ giả nam trang tướng quân và vận trù duy ác trưởng công chúa, chính kịch, mạn nhiệt, truyền kỳ, quân lữ, cung đấu, âm mưu, báo thù, HE
Nội dung nhãn: nữ giả nam trang ngược tình cảm lưu luyến sâu cung đấu

Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lâm phi tinh (lâm vãn nguyệt), lý nhàn ┃ phối hợp diễn: Lý châu, lý 玹, lý thiến, lý 玔, lý bội, lý hoàn, chờ ┃ cái khác: Nữ giả nam trang, mạn nhiệt, quân lữ, cung đấu, ngược tình cảm lưu luyến sâu, công chủ, chính kịch

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY