Văn án:

Đời trước, quan ly mắt mở trừng trừng nhìn bạch lập ly khai, nỗ lực đã giữ lại, tối hậu lại lạc đắc một quãng đời còn lại cũng không gặp lại kết quả.

Đời này, trở lại quá,

"Quan ly biệt nháo, ta đói bụng"

"muốn ăn ta sao?"

Quan ly bĩ bĩ địa vừa cười vừa nói
Nội dung nhãn: Tình có chú ý sống lại điềm văn vườn trường

Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Quan ly, bạch lập ┃ phối hợp diễn: Trần lực, lam xảo ┃ cái khác: HE

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY