Văn án:

Trong loạn thế, nhân tâm không đồng đều.

Xóa sạch lệ nội tâm OS: Cái gì! Ta sống lại? !

Ám sát nữ đế không chết, còn bị tiền triều yêu hậu phụ thân?

Thần viết:

"Ngươi, khát vọng xong vô hạn ái dữ bị sức mạnh của tình yêu sao?"

Nàng ôm quyền:

"Không, ta không là chủ giác, quấy rầy!"

(canh văn thông cáo)

1. Nữ chủ nhất thể song hồn.

2. Bối cảnh đặt ra kéo dài thượng nhất bộ 《 độc mộc thành dong 》(tiền truyện? ).
Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước ngược tình cảm lưu luyến sâu sống lại sử thi kỳ huyễn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Xóa sạch lệ, tô dong ┃phối hợp diễn: Họ Mộ Dung hạnh, chung lý, trăm dặm tư bái, sờ hiểu tình, cơ âm, mộ như diên ┃ cái khác:

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY