Văn án:

Đây là rất nhiều người cố sự. . .

Duy nhất điểm giống nhau thị, đều là trong trí nhớ vợ. . .

Ái mà không đắc

Xúc không được

Không có khả năng gặp nhau

. . .

Nhân chính là như vậy, nào có thập toàn thập mỹ . . .
Nội dung nhãn: Tình có chú ý ngược tình cảm lưu luyến sâu

Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hứa vấn quân đồng hiểumục tân nhất chỉ lan chờ ┃ phối hợp diễn: An ấu cá lâm khang hứa tĩnh linh đổngyến ┃ cái khác: Hồi ức ái mà không đắc

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY