Văn án:

Nữ 2: “Phụ hoàng, nhi thần phải gả cho Cảnh Vương”

Nữ 1: “Công chúa, ta là nữ a”

Nữ 2: “Nữ…… Cũng gả”

Nữ 1: “……”

Hôm nay khởi (không dám ái ngươi) cải danh vì ta hi công chúa
Tag: Cung đình hầu tước Yêu sâu sắc Duyên trời tác hợp Xuyên qua thời không

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tư cảnh, tia nắng ban mai ┃ vai phụ: Mễ nặc, bố thanh y ┃ cái khác: Công chúa kết hôn trước yêu sau

Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 4 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY