Có mem nào đọc hết bộ Thủy tiên có gai chưa? Nếu có thì cho mình xin link edit được không?