Cho em hỏi toàn tức trò chơi là gì ạ? Cả từ du hí thương nữa
Với cả cho em xin thêm mấy từ hay thấy trong qt truyện võng du với ạ. Đang đọc mà thấy hơi nhiều từ lạ