Như tiêu đề em muốn xin mấy anh chị có kinh nghiệm trước thuần việt hộ em mấy cái chữ hán hay dùng trong văn phong TQ
Ví dụ nhứ mấy câu tục ngữ hay mấy từ kiểu nga, ân, đích,... ấy ạ
Còn em muốn xin mấy cái web đẻ lấy link truyện trung về dịch, tìm hoài k bt đoạn nào lun