Cho mình xin vài bộ có nữ chính kiêu căng, lả lướt, thích câu dẫn người khác với ạ. Mình cảm ơn.