Mình cần tìm 1 bạn hợp tác edit bộ ''Ta cùng nữ thần yêu qua mạng - Sâm Trĩ''

Do thời gian rãnh của mình quá ít + mình chưa có kinh nghiệm edit thể loại võng du nên cần tìm một bạn edit hợp tác với mình.