Tông Chủ Đến Rồi!!!

Tác giả: Lạc Vũ Y
Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/130241...r%C3%B4%CC%80i

-------------------
Văn án

Cửu U Mê Điện tông chủ trọng sinh.
Trước khi chết vẫn chỉ luôn đặt tâm nơi người xưng đệ nhất thiên tài Tinh Không đại lục.

Rốt cuộc mới biết rằng bị chính cái người danh xưng đệ nhất ấy hại chết, đã vậy còn mượn tay chính mình giết người luôn yêu mình, hi sinh tất cả vì mình.

Cửu U Mê Điện tông chủ một đời anh minh, lại ngu muội trao hết tâm tư cho một kẻ không đáng, lại không nhận ra người luôn vì mình kia.

Ngươi hối hận không? Khi không nhận ra nàng.
Ngươi đau lòng nàng không? Chính ngươi tổn thương nàng.