Mới đọc cách đây không lâu, GHK thực sự là cực phẩm của cực phẩm a~~ . Đọc buổi tối là xác định ướt cả mảng gối. Nàng vì Tử Tranh rất nhiều a <3
"Tử Tranh, trên thế này, lại thêm một người nữa, giống tôi cùng yêu cậu. Cậu phải tin tưởng, trước đến nay cậu không phải là một thân một mình"