Nêu tình yêu đến từ 2 phía thì nên trân trọng, giữ gìn, vì yêu mà cố gắng vượt qua khó khăn, nhưng nếu tình yêu là đơn phương thì có lẽ cưỡng cầu cũng chẳng được gì, cố chấp chỉ làm đau mình, đau người thôi.