Nếu bạn biết chắc chắn người đó không yêu bạn và ở bên cạnh người khác hạnh phúc hơn thì nên buông tay. Không nên ích kỷ giữ lấy một người không yêu mình. Đau khổ cho cả hai.