@GoSnow ơi bạn có thể gửi cho mình qt+ raw bộ: hỏa ảnh ninja chi thiên niên vào gmail: hotuongvy11072000@gmail.com được không?