Cho mình xin QT và Raw của "Lương Bạc Nhập Hạ" của Trường cố dc ko ạ? Cảm ơn rất nhiều