Vũ đính kèm hình minh họa cách điền thông tin thẻ GATE để các bạn nào chưa biết hiểu rõ nhé. Thẻ này cũng có mệnh giá từ 20k đến 500k, tùy mọi người muốn mua loại nào ha