Bạn Phạm Link cứ dũng cảm mà đọc ! Ban đầu mình cũng ngại, chỉ tính đọc vài chương cho biết, thế rồi.....lâm vào bể khổ....chờ đợi chương mới mỗi ngày