Truyện đúng chất nhẹ nhàng, tinh tế, mà những tình cảm của các nhân vật cứ để lại sự vương vấn mãi