Kim Vi Vi -- nhìn thấy là né liền
Ước gì Tạ Khinh Dung nhận ra được phần tình cảm của mình, thay vì dưới sự cố chấp của Mộc Hãn