ghiệt này là của ta , cười từ chap 1 đến chap cuối !