Tiểu thái giám của yêu hậu
Mời Đọc (Click Here) :
“Nương nương, có thích khách!” Diêu Hỷ vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân ở khu rừng phía sau, đám thích khách đó chạy đến đường cụt lại tìm được đến đây rồi. “Người đâu! Cứu giá!!!”

Diêu Hỷ tay trái ôm rượu, tay phải giơ đèn cầy lên, nhìn đám thích khách đến ngày càng gần liền sốt ruột nói với thái hậu nương nương ở đằng sau: “Nương nương mau trốn đi! Có rất nhiều thích——“

Nàng vẫn chưa nói hết thì nghe sau lưng ‘rầm’ một tiếng lớn. Quay đầu lại nhìn, cửa điện đã đóng lại rồi.....

Ơ...... tự nhiên thấy hối hận vì quay trở về đây ghê.

Diêu Hỷ cảm thấy rất tuyệt vọng, nương nương chơi gì kỳ vậy trời, sao không dẫn mình vào điện trốn chung?