Trích dẫn Gửi bởi magic123 Xem bài viết
Bạn ơi cho mình hỏi còn bộ nào của couple này không bạn?
Couple Lý Mạc Sầu - Tiểu Long Nữ: Mạc Sầu truyện, Trọng sinh chi tâm động, Thần điêu chi Mạc Sầu còn một số truyện cũng có couple này nhưng hầu như là liên tái hoặc tác giả drop ngừng viết nên cũng khó kiếm