Tiêu tổng sinh Tiêu Mỹ Nhân. Ở chương cuối chính văn bộ Đệ nhất phu nhân thì Hạ Hạ có thai, Tiêu tổng còn tưởng bà Từ đầu thai vô bụng Hạ :)))
Mình đọc Ân ái show ngập mặt cũng thấy lạ đoạn Tiêu...